اطلاعات کنفرانس

The First National Conference on Family and Social Violence

محل برگزاری: جهرم
تاریخ برگزاری: 10 اردیبهشت 1398
تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1401
تعداد صفحات: 710
تعداد مقالات :44
نمایش مقالات: 6897
شناسه ملی این کنفرانس: FAMILYCONF01
نویسندگان مشارکت کننده: 93 پژوهشگر

مجموعه مقالات The First National Conference on Family and Social Violence

نتایج 1 تا 50 از مجموع 44