کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه شوری سطحی آب دهانه رودخانه اروند

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 404

This Paper With 5 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MAKORANBIO03_050

تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1401

Abstract:

شوری آب دریا پارامتری مهم است که بر فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و به ویژه زیستی کاملا تاثیرگذار و از نظر بهره وری شیلاتی حائز اهیمت است. با این وجود، اندازه گیری میدانی این پارامتر پرهزینه و فقدان اطلاعات مشهود است. این موضوع در محدوده دهانه رودخانه اروند -علی رغم اهمیت زیست محیطی، به دلایل متعدد کاملا مشهود است. خوشبختانه تکنیک های کم هزینه سنجش از دور، قابلیت سنجش شوری سطحی آب دریا به ویژه در مناطق با گرادیان شوری شدید را دارد. دو روش مستقیم و غیرمستقیم سنجش شوری سطحی با تصویر ماهواره وجود دارد. روش دوم، علاوه بر هزینه کمتر، قابلیت استفاده در خلیج های کوچک و مناطق ساحلی را دارد که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش، رابطه شوری سطحی واقعی (داده های راپمی ۱۹۹۲) و بازتابندگی سطحی (تصویر لندست TM۵ همزمان) در تعدادی از نقاط تعیین شد. به این منظور از مدل رگرسیون استفاده شد. با اعمال رابطه به کل تصویر، شوری سطح دهانه رودخانه اروند استخراج شد. نتایج نشان داد که باندهای ۲ و ۳ ماهواره لندست دارای ارتباط خطی با شوری سطحی آب هستند این تحقیق نشان داد که با روش های سنجش از دور و استفاده از داده های اندک میدانی، شوری سطحی دهانه رودخانه اروند قابل سنجش است.

Authors

عباس عینعلی

استادیار، گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی و محیطی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

مسعود صدری نسب

دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

محمد اکبری نسب

دانشکده علوم دریایی و محیطی دانشگاه مازندران