بررسی آزمایشگاهی جایگزینی دی اکسید کربن در هیدرات متان موجود در محیط متخلخل و محلول الکترولیتی با استفاده از سور فکتانت

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IACS06_105

تاریخ نمایه سازی: 28 مهر 1401

Abstract:

امروزه هیدراتهای گاز طبیعیکه متشکل از مولکولهای گازی با وزنهای مولکولی کوچک (مانند متان و کربن دی اکسید) و مولکولهای آب است ، به عنوان منبع انرژی، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. هیدراتهای گاز طبیعی به طور عمده در نواحی قطبی یخ بسته و رسوبات اقیانوسها به علت دمای پایین و فشار بالا وجود دارند. از این رو استخراج گاز متان از منابع هیدرات طبیعی میتواند با جاگزینی گاز گلخانه ای همچون دی اکسید کربن انجام پذیرد و برای پاسخ گویی به تقاضای رو به رشد انرژی در جهان را مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل، در چند دهه اخیر، برای درک ویژگیها و تاثیر پارامترهای عملیاتی بر نرخ جایگزینی تحقیقات ویژه ای اختصاص داده شده است. در این پژوهش به بررسی پارامترهای موثر بر جایگزینی هیدرات متان-کربن دی اکسید با استفاده از سورفکتانت در محیط الکترولیتی پرداخته خواهد شد.

Authors

محمد فکوری حاجی دهی

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه سمنان

مریم امیدوار

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه سمنان

کیانا پیوندی

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه سمنان