نقش طب آیورودا، صابون های درمانی و روغن های گیاهی در سلامت و آرامش گردشگریسلامت و توریسم درمانی"

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 300

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DPCONF06_135

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

Abstract:

مقاله با عنوان "نقش طب آیورودا، صابون های درمانی و روغن های گیاهی در سلامت و آرامش گردشگری سلامت و توریسمدرمانی" به بررسی نقش طب آیورودا، صابون های درمانی و روغن های گیاهی در ارتقای سلامت و آرامش در صنعت گردشگریسلامت و توریسم درمانی می پردازد. آیورودا یک سیستم طب سنتی هندی است که بر اصول تعادل بین بدن، ذهن و روح تاکیددارد. در این مقاله، نقش طب آیورودا در ارتقای سلامت و آرامش در گردشگری سلامت و توریسم درمانی مورد بررسی قرارمیگیرد.همچنین، صابون های درمانی و روغن های گیاهی نیز در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند. صابون های درمانی بااستفاده از مواد طبیعی و گیاهی، می توانند به بهبود و آرامش پوست کمک کنند. همچنین، روغن های گیاهی نیز می توانند درتسکین دردها، بهبود خواب و افزایش انرژی کمک کنند.در نهایت، این مقاله به اهمیت گردشگری سلامت و توریسم درمانی درارتقای سلامت و آرامش افراد می پردازد. با ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در محیط های آرام و طبیعی، گردشگری سلامت وتوریسم درمانی می تواند به بهبود فیزیکی و روحی افراد کمک کند.درکل، این مقاله به ارتباط بین طب آیورودا، صابون هایدرمانی و روغن های گیاهی با سلامت و آرامش در گردشگری سلامت و توریسم درمانی می پردازد و اهمیت این عوامل در بهبودکیفیت زندگی افراد را بررسی می کند

Authors

خاتون بارانی گماری

کارشناس ارشد علوم وصنایع غذایی-شیمی موادغذایی دانشگاه تهران-شمال