ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت سفیددشت برای استفاده در مصارف شرب و صنعت

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 279

This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WRRC04_067

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1401

Abstract:

آب های زیرزمینی از منابع با ارزش برای تامین آب مورد نیاز مصارف مختلف در تمام مناطق، به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. با توجه به محدود بودن این منابع و افزایش روزافزون جمعیت و توسعه اراضی کشاورزی و صنایع، بهره برداری بهینه از آبهای زیرزمینی نیازمند توجه بیشتری است. در این پژوهش به ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت سفیددشت واقع در استان چهارمحال و بختیاری برای استفاده در مصارف شرب و صنعت پرداخته شده است. بدین منظور، از سری زمانی متغیرهای کیفی اندازه گیری شده در ۹ ایستگاه نمونه برداری (شامل ۶ چاه، ۲ قنات و یک چشمه) در سطح دشت سفید دشت در طی دوره آماری ۲۹ ساله (۱۳۹۸-۱۳۷۰) استفاده شد. قابلیت استفاده از آب زیرزمینی این دشت برای مصارف شرب و صنعت به ترتیب با استفاده از دیاگرام Schuller و شاخص لانژلیه برای ابتدا و انتهای دوره آماری، بررسی و با یکدیگر مقایسه شد. نتایج حاصل حاکی از افت کیفیت و کلاس طبقه بندی آب زیرزمینی برای مصارف شرب می باشد. همچنین برای قابلیت استفاده در مصارف صنعت نیز آب بیشتر بخش های این دشت در کلاس کیفیت رسوبگذار قرار گرفت.

Authors

محسن نادری اشکفتکی

دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

محمدعلی نصر اصفهانی

استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

رسول میرعباسی نجف آبادی

دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

روح الله فتاحی نافچی

دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

مریم نجفی

کارشناس مسول هماهنگی امور آزمایشگاه ها، شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری