بررسی ویژگی های گواهینامه برچسب گذاری محیط زیستی (Ecolabelling)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GMBTUMA02_070

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1401

Abstract:

گواهینامه برچسب گذاری محیط زیستی (Ecolabelling) شامل محصولات و خدماتی بوده که در چرخه حیات خودکمترین پیامد را برا ی محیط زیست دارند . به عبارتی چرخه حیات محصول زا ابتدا تا انتها که به محیط زیست برمی گردد،از سوی صنعت مدیریت شده و فرآیندها را با در نظر گرفتن مسائل محیط زیست طراحی، تولید و توزیع می نمایداتحادیه اروپا قوانین خاصی را برا ی ایجاد یک برچسب سبز برای صنعت با تدوین و تصویب یک فرمان یا دستورالعملوضع کرده است. برچسب های محصو ل سبز بر اساس سازمان استاندارد بین المللی (ISO)، به سه نوع برچسب اکولوژیک یا سبز (ISO ۱۴۰۲۴)، ادعاهای خوداظهاری (ISO ۱۴۰۲۱) و اعلامیه های محیط زیستی (ISO ۱۴۰۲۵) طبقه بندی می شوند. هدف اولیه گواهینامه های سبز به طور کلی حفاظت و حمایت از محیط زیست بوده است. به طور کلی در ایجادگواهینامه محصول سبز برای صنعت سه هدف اصلی حفاظت از محیط زیست، تشویق نوآوری و رهبری سازگار بامحیط زیست و ایجاد آگاهی مصرف کننده در مورد مسائل محیط زیستی دنبال می شود. از اینرو صنایع با دریافتگواهینامه های محیط زیستی Ecolabel موجب افزایش اعتبار خود در داخل و خارج از کشور و توسعه بازار خارجی رافراهم خواهد کرد.

Authors

فرزاد مهرجو

مرکز پژوهش و فناوری علم و توسعه، دانشگاه علم و صنعت ایران

محمدصابر باغخانی پور

مرکز پژوهش و فناوری علم و توسعه، دانشگاه علم و صنعت ایران

امیر علم

مرکز پژوهش و فناوری علم و توسعه، دانشگاه علم و صنعت ایران