بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر بهبود توسعه خدمات گردشگری در شهر شیراز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GEOIAU-14-2_007

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1401

Abstract:

هدف این پژوهش یافتن راهبردهایی برای توسعه خدمات گردشگری در شهر شیراز می باشد که به روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است. برای گردآوری داده ها از دو روش میدانی مبتنی بر پرسشنامه و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل ۴ گروه گردشگران (نمونه: بر اساس فرمول کوکران ۳۷۲)، کارشناسان و متخصصان حرفه گردشگری (نمونه: شیوه سرشماری)، متولیان به شیوه سرشماری، مردم بومی شهر شیراز (نمونه: بر اساس فرمول کوکران ۳۵۲) می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش های آماری تحلیل عاملی استفاده شده است و همچنین در فاز دوم پژوهش جهت تدوین استراتژی های توسعه شهر، از روش AHP و تکنیک SWOT استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد از سه گروه جوامع (گردشگران، کارشناسان، متولیان) دیدگاه اقتصادی را به عنوان تاثیرگذارترین عامل در توسعه خدمات گردشگری دانستند و فقط مردم بومی عامل اجتماعی – فرهنگی را به عنوان با اهمیت ترین عامل در توسعه خدمات گردشگری برشمردند و عامل اقتصادی را به عنوان عامل دوم تاثیرگذار مدنظر قرار دادند. بدین ترتیب با توجه به تحلیل صورت گرفته از همه جوامع مورد بررسی، مشخص شد که عامل اقتصادی به عنوان تاثیرگذارترین عامل در توسعه خدمات گردشگری در شهر شیراز می باشد همچنین نتایج نشان داد که راهبردی تهاجمی مبتنی بر (رشد و توسعه) در جهت کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی برای توسعه خدمات گردشگری در شهر شیراز اتخاذ شود.

Authors

علی اکبر ایزدی سعدی

دانشجوی دکتری جفرافیای برنامه ریزی شهری ، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج ،ایران

مسعود تقوایی

استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

یعقوب پیوسته گر

استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Adinegara,G. N. J., Suprapti, N. W. S. & Yasa, N. ...
 • Ahdenjad Roshti, M., and Haidar Salehi, m. (۲۰۱۲). Assessing the ...
 • Fani, V., Alizadeh Touli, M., Zahmatkesh, Z. (۲۰۱۴(. The effects ...
 • Ghanbari, S., Alizadeh, M. R., Islamfard, F., Ardakani, M. (۲۰۱۴). ...
 • Hajinejad, A., Rafieian, M., and Zamani, H. (۲۰۱۰). Study of ...
 • Liu, R.T, & Lee,T.H. (۲۰۱۱). Strategy formulation for the recreational ...
 • Nasrollah, Z., Jahanbazi, N., Naseri, T. (۲۰۱۴). Classification of the ...
 • Saadat, Kowsar (۲۰۱۴). The Impact of Hotels and Restaurants on ...
 • Tabibian, M., Sotoudeh, a., Shayesteh, K., Chalebianloo, R. (۲۰۰۷). A ...
 • Titu, M. A., Raulea, A. S., Titu, S. (۲۰۱۶). Measuring ...
 • نمایش کامل مراجع