آقای دکتر Masoud Taghvaei

Dr. Masoud Taghvaei

استاد، دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182121)

44
157
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers