مقالات New attitudes in human geography، دوره 14، شماره 2