بهبود خواص فیزیکی فیلم خوراکی صمغ فارسی، ایزوله پروتئین آب پنیرحاوی عصارهپوست سیب

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 100

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NEWCONF07_127

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

در این پژوهش به منظور تولید نمونه بهینه و بهبود خواص کیفی فیلم خوراکی بر پایه پودر آب پنیر از صمم زدو و عمار آبی پوستسمی استفاده گردید مطابق نتایج به دست آمد صمم زدو و عصمار پوست سمی باعث افزایش ضخامت فیلم ها شد صمغ زدو وعصاره پوست سیب حلالی را کاهش داد ولی باعث افزایش خاصیت آنتی اکسیدانی می شود

Authors

شیما فخاری

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی ارومیه

میرخلیل پیروزی فرد

استا د گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه

صابر امیری

استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه

مهدی نیکو

دانشیار گروه پاتو بیولوژی و کنترل کیفی پژوهشکده آرتیما و آبزی پروری ارومیه