اهمیت وضو و نماز و احکام فقهی آن در بیماران کرونایی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

COQFH01_144

تاریخ نمایه سازی: 2 آذر 1401

Abstract:

بیماری کرونا نه تنها سیستم پزشکی بلکه سایر حوزه های جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. در حقیقت بیماری کرونا تاثیراتی فراتر از امری پزشکی و بهداشتی از خود برجا گذاشته و وارد زندگی روزمره مردم شده و زندگی خانوادگی، روابط اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی آنها را تحت تاثیر قرار داده است. عملکرد خانواده به عنوان یک واحد اجتماعی، نقش انکارناپذیری را در برقراری نحوه تعامل و واکنشهای اجتماعی دارد و عملکرد سالم و سازنده درون خانواده های یک جامعه، ضامن سلامت و نشاط کل جامعه خواهد بود و بالعکس اگر درون خانواده های یک جامعه، آشفتگی و ناهنجاری اخلاقی وجود داشته باشد، به همان میزان تاثیر منفی روی سلامت کل جامعه دارد. وضو، از احکام و مسائل طهارت بوده و دارای جنبه های معنوی، اخلاقی، تربیتی و بهداشتی می باشد که گاهی مستحب و گاهی واجب است. از مواردی که انجام وضو برای آن ضروری و لازم است، نماز است. از آنجا که نماز در هیچ حالی نباید ترک شود، بنابراین انجام وضو، که مقدمه نماز محسوب می شود از همین حکم برخوردار است. اما با توجه به حال افراد و وضعیتی که در آن قرار میگیرند، این عمل، احکام متفاوتی دارد که از آن جمله بیماران هستند و با توجه به انواع بیماران و بیماریهای آنان، این عمل ممکن است که طرق گوناگونی پیدا کند که در احکام و فتاوا، تاثیر شگرفی میگذارد. لذا، هدف اصلی این مقاله، اینست که ابتدا به اهمیت و جایگاه وضو و نماز بپردازیم و سپس بر اساس مبانی و احکام فقهی موجود، حکم وضو و نماز را در بیماران کرونایی بررسی کنیم. ضمن اینکه در این پژوهش از روش توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی استفاده شده است.

Keywords:

Authors

سیدمرتضی موسوی سادات

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق ، استاد دانشگاه پیام نور قم