مروری بر کاربردهای نوین پلی فنول ها در سیستم های غذایی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 187

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DPCONF05_130

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401

Abstract:

پلی فنول ها ترکیباتی هستند که به طور طبیعی در میوه ها و سبزیجات وجود دارند که دلیل اثرات درمانی وکاربردهای تکنولوژیکی در زمینه های مخنلف از جمله شیمی آلی، داروسازی، شیمی مواد غذایی و غیره بسیارمورد توجه قرار گرفته اند. لذا در این بررسی، اهمیت برخی از ترکیبات فنلی پرداخته و اثرات هیولوژیکی وپتانسیل آنها برای کاربرد در بهبود خواص فیزیکوشیمیایی نشاسته، نگهداری غذاها، به عنوان رنگ هایطبیعی، مواد پری بیوتیک، هیدروژل ها و نانو کمپلکس ها مورد بحث قرا گرفته است.

Authors

حامد حسن زاده

استادیار، گروه صنایع غذایی و بهداشت، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه ایلام

دنیا میناسیان

دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه

بشیر بهرامی

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه