پیش بینی احتمال بروز بیماری قلبی عروقی با استفاده از دو روش داده کاوی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 161

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EECMAI02_035

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1401

Abstract:

هدف این پژوهش، پیش بینی خطر بروز سکته قلبی با استفاده از روش های داده کاوی اعم از شبکه هایعصبی عمیق و روش نزدیک ترین کا می باشد. برای این کار از یک مجموعه داده که در سایت کگل دردسترس بود استفاده شده است. ما در این پژوهش ابتدا داده ها را پیش پردازش نموده و پس از آن بااستفاده از شبکه های عصبی عمیق و روش نزدیک ترین همسایه به عنوان دو روش از دو حیطه متفاوت ازداده کاوی این مدل سازی را انجام داده ایم. در انتها این دو روش ارزیابی شده و به این نتیجه رسیدیم کهروش شبکه های عصبی عمیق روش مناسب تری برای این پژوهش می باشد که با دقتی نزدیک به ۸۲درصد رخداد سکته قلبی در بیماران موجود را پیش بینی می کند.

Keywords:

Authors

ایمان فتاحی دهکردی

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه صنعتی امیرکبیر