مروری بر چالش های اخلاقی در حوزه علوم پزشکی با تمرکز بر تغییر ژنتیک

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 405

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HWCONF11_013

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

Abstract:

مقدمه: گشوده شدن حوزه های جدید در علم پزشکی مانند دستکاری ژنتیکی باعث شده اهمیت مسئله اخلاقی دو چندان شود.دستکاری های ژنتیکی و تولید اندام های تراریخته جهت پیوند علی رغم گشودن افق های جدید در درمان بیماری ها و پیوند اعضا باچالش های حقوقی و اخلاقی مختلفی مواجه است. در این مقاله به بررسی مسائل مربوط به اخلاق پزشکی در حوزه زیستی پرداختهشده است.روش تحقیق: این مقاله با جستجو در موتور جستجوگر Scholar Google و پایگاه های داده های داده Scopus ، Science direct ، PubMed ، Ovid و Elsevier با کلمات کلیدی فارسی اخلاق پژشکی، اخلاق زیستی،دستکاری ژنتیکی، اندامهای تراریخته، تصمیم گیری اخلاقی و انگلیسی transgenic, manipulation genetic, ethics biological, ostexism decisions moral, organs انجام شده است. در مجموع ۳۵ مقاله در این حوزه یافته شد، مقالاتی که در دسترس نبودند وچکیده آنها مطابقت نداشت حذف شده و در آخر ۱۰ مقاله مورد بررسی قرار گرفت . یافته ها: دستکاری ژنتیکی عموما با دو هدفدرمانی و اصلاح نژاد صورت میگیرد.دستکاری ژنتیکی پستاندارنی از قبیل خوک عمدتا با هدف پیوند اعضا به انسان مطرح میشود ودستکاری ژنتیکی جنین در مرحله انعقاد نطفه و رشد با هدف اصلاح برخی از بیماریها و نارسایی های موجود صورت می پذیردتوسعه نفوذ افراد ثروتمند نسبت به افراد فقیر،عدم رعایت حق آزادی جنین، ایجاد جهش های ناشناخته در نسل های بعدی، ایجادگونه های جدید انسانی با ویژگی های غیر قابل کنترل از جمله چالش های اخلاقی مطروحه در زمینه اخلاق زیستی می باشد.نتایج: باتوجه به چالش های اخلاقی مطرح شده در بخش یافته ها ایجاد نظارت مستمر و کنترل دقیق دستکاری های ژنتیکی امری ضروریاست. این فناوری نباید به طورکامل ممنوع و یا متوقف شود بلکه باید به طور عادلانه ای مدیریت شود تا جامعه از مزایای بی شمار آنبهره مند گردد.

Authors

پونه یوسفی

مربی پرستاری ،گروه پرستار ی، دانشکده پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

زهرا سادات بهرامی علی آبادی

دانشجو ی کارشناسی ارشد پرستار ی داخلی- جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

پریسا داوری

دانشگاه توانبخشی ، گروه پرستاری بهداشت جامعه ، تهران ،ایران

محمدحسین تکلیف

دانشجو ی کارشناسی ارشد پرستار ی داخلی- جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران