تجزیه و تحلیل روش های تامین مالی خارج از ترازنامه و امکان نقدینگی بر روی ساختار سرمایه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MFTCONF13_035

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

Abstract:

چگونگی تامین مالی از مسائلی است که معمولا هر شرکت با آن مواجه می باشد .یکی از مباحثی که در ادبیات مالی کمتر موردتوجه بوده است مفهوم تامین مالی خارج از ترازنامه و همچنین بررسی تاثیری است که این نوع تامین مالی می تواند برروی ساختار سرمایه و نسبت های مالی شرکت ها داشته باشد. در این تحقیق اطلاعات ۴۵ شرکت که در طی سال های ۸۹ الی ۹۴ اقدام به تامین مالی خارج از ترازنامه نمودند را با اطلاعات ۴۵ شرکت دیگر که در سال های فوق فاقد تامین مالی خارج از ترازنامه بودند مورد آزمون قرارگرفت. فرضیات برمبنای روش t استیودنت موردآزمون قرار گرفت ودراین پژوهش از هر دوتحلیل آماری استنباطی و توصیفی برای تحقیق و بررسی میدانی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده وآزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که قدرت نقد شوندگی وتوان سوددهی شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند تفاوتی نداردولی شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند درمقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند از بازده سرمایه مطلوب تری برخوردارند.

Keywords:

تامین مالی خارج از ترازنامه , ساختار سرمایه , بورس اوراق بهادار

Authors

زهرا رضئی

کارشناس حسابداری