مدل یابی رفتار کشاورزان در مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی مبتنی بر کشاورزی اقلیم هوشمند در شهرستان پاکدشت: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 199

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAEER-14-1_006

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

Abstract:

کشاورزان اصلی ترین عامل در مدیریت مصرف آب کشاورزی تلقی می شوند. نظریات رفتاری، علل بهره برداری نامناسب از آب کشاورزی را در رفتار کشاورزان جستجو می کنند و بیان می دارند نیت انسان نسبت به مصرف آب تعیین کننده رفتار اوست. لذا در تحقیق حاضر، مدل یابی رفتار کشاورزان در مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی مبتنی برکشاورزی اقلیم هوشمند با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده، به عنوان هدف در نظر گرفته شد. روش تحقیق، پیمایشی است. جامعه آماری ۳۲۲ نفر از گلخانه داران شهرستان پاکدشت بودند که از طریق فرمول کوکران ۵۱ نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در مرحله میدانی از پرسشنامه بعنوان ابزار اصلی تحقیق استفاده شد. روایی صوری و محتوایی و نیز پایایی ابزار تحقیق مورد تائید قرار گرفتند. نتایج حاصل از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری، بیانگر این بود که هنجارهای انتزاعی، تاثیر معنی داری بر نیات رفتاری دارند. در واقع هنجارهای ذهنی بعنوان متغیر زمینه ای، یکی از عوامل تعیین کننده نیت و قصد افراد برای مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی است. لذا به منظور افزایش نیت افراد برای مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی، درک هنجارهای انتزاعی و ذهنی افراد بسیار مهم است. همچنین نتایج نشان دادند که نیت، بر رفتار مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی تاثیر معنی داری دارد. نیت بعنوان یک متغیر میانجی، خود تحت تاثیر سه متغیر نگرش، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده است. در واقع نیت بعنوان آمادگی فرد برای انجام رفتار خاص تلقی می شود. چنانچه نیت فرد در سطحی بالا باشد و شخص نیز قادر به انجام آن باشد، آن گاه رفتار بروز پیدا خواهد کرد. بنابراین می توان اظهار نمود نیت و قصد افراد به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده رفتار مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی تلقی می شود.

Keywords:

مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی , کشاورزی اقلیم هوشمند , نظریه رفتار برنامه ریزی شده

Authors

علی توسطی

گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مهرداد نیک نامی

گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار ایران

سیدجمال فرج اله حسینی

گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مریم امیدی نجف آبادی

گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • بیژنی، م و حیاتی، د. (۱۳۹۲). کاربرد نگرش های زیست ...
 • حاجی نژاد. ع.، و پایدار، ا. (۱۳۹۳). اولویت بندی راهکارهای ...
 • خوان پایه، م.، و کرمی، ع. (۱۳۹۴). سازه های موثر ...
 • رحیمیان، م. (۱۳۹۵). عوامل اثر گذار بر مدیریت پایدار منابع ...
 • رحیمی فیض آباد، ف. یزدان پناه، م. فروزانی، م. محمدزاده، ...
 • رزاقی بورخانی، ف. و میرترابی، م. ا. (۱۳۹۹). مدل یابی ...
 • رنجبر، ب. نعیمی، ا. نهاوندیان، ف. (۱۳۹۸). تحلیل هنجارهای تاثیرگذار ...
 • نیاز آموزشی مدیریت بهینه آبیاری در بین کشاورزان رامشیر [مقاله ژورنالی]
 • سعدی، ح . و هدایتی نیا، س. (۱۳۹۹). واکاوی دیدگاه ...
 • شرفی پور، ل. و احمدوند، م. (۱۳۹۹). واکاوی رفتارهای مدیریت ...
 • بکارگیری راهبردهای مدیریت آب توسط کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی درمناطق روستایی استان اصفهان [مقاله ژورنالی]
 • صفا، ل. و ولی نیا، س. (۱۳۹۹). عوامل تاثیرگذار بر ...
 • کشاورز، م. (۱۳۹۷). واکاوی میزان انطباق راهبردهای مدیریت کشاورزی با ...
 • لوئیس، گ. (۱۳۹۲). روند خطرناک مصرف آب در ایران. گزارش ...
 • محقق زاده، ه. کرمی، ع. (۱۳۹۶). سازه های اثر گذار ...
 • مرتضوی، س. م.، سلیمانی،ک.، و غفاری، ف. (۱۳۹۰). مدیریت منابع ...
 • مهنی رفتار، ر. نعیمی، ا. رضائی، ر. خسروی، ی. (۱۳۹۹). ...
 • ولی زاده، ن. کریمی، ح. حیاتی، د. (۱۳۹۸). تعیین کننده ...
 • ناصری، ا. عباسی، ف. اکبری، م .(۱۳۹۶). برآورد آب مصرفی ...
 • نوری پور، م.، و نوری، (۱۳۹۱) . تحلیل نقش سرمایه ...
 • Agricultural water management and poverty linkages. Agricultural Water Management, ۹۷(۴), ...
 • Alkhasawneh, M. H., and Irshaidat, R. (۲۰۱۷). Empirical validation of ...
 • Arslan, A., McCarthy, N., Lipper, L., Asfaw, S., Cattaneo, A., ...
 • Bamberg, S. (۲۰۱۳). Changing environmentally harmful behaviors: A stage model ...
 • Beedel, J., and T. Rehman. (۲۰۰۰). Using social-psychology models to ...
 • Brown, M, E. & Funk, C,) ۲۰۰۸(. Food Security under ...
 • Campbell, B. M., Thornton, P., Zougmoré, R., Van Asten, P., ...
 • Cary, J. W. (۲۰۰۸). Influencing attitudes and changing consumers’ household ...
 • Dolnicar, S., and Hurlimann, A., (۲۰۱۰.) Australians’ water conservation behaviors ...
 • Douxchamps, S., Ayantunde, A., and Barron, J. (۲۰۱۴). Taking stock ...
 • FAO.۲۰۱۸. CLIMATE-SMART AGRICULTURE. TRAINING MANUAL. A reference manual for agricultural ...
 • Gangwal, N., and Bansal, V. (۲۰۱۶). Application of decomposed theory ...
 • Gilg, A., and Barr, S. (۲۰۰۶). Behavioral attitudes towards water ...
 • Hsieh, P. (۲۰۱۴). Physicians’ acceptance of electronic medical records exchange: ...
 • Huang, Q., Dawe, D., Huang, J., Rozelle, S., and Wang, ...
 • Lynne, G.D., Franklin Casey, C., Hodges, A., and Rahmani, M. ...
 • Namara, R. E., Hanjra, M. A., Castillo, G. E., Ravnborg, ...
 • Pereira, L.S. (۲۰۰۵). Water and agriculture: Facing water scarcity and ...
 • Smith, S. J., Haacker, E. K., Kendall, A. D., Deines, ...
 • Smith, L. E. (۲۰۰۴). Assessment of the contribution of irrigation ...
 • Singh, A. (۲۰۱۶). Evaluating the effect of different management policies ...
 • Wauters, E., Bielders, Ch., Poesen, J., Govers, G., and Mathijs, ...
 • Yazdanpanah, M., Hayati, D., Hochrainer-Stigler, S., and Zamani, G. H. ...
 • نمایش کامل مراجع