فرایند پیدایش و توسعه بازار ایذه یک مطالعه مردم نگارانه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 242

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BUSUCONF03_058

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1402

Abstract:

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه مردم نگارانه فرایند پیدایش و توسعه بازار در ایذه میباشد در این مطالعه ۲۰ نفر که بصورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند وارد مطالعه شدند با استفاده از روشهای رایج گردآوری دادهها در مطالعه مردم نگاری مشاهده و مصاحبه عمیق به جمع آوری داده ها پرداخته شد. یافتههای پژوهش نشان میدهند در گذشته نبود بازار در منطقه موجب میشد عشایر برای تامین مایحتاج خود به شهرهای اطراف رفت و آمد کنند با ورود تجار بهبهانی بروجنی و چلیچه ای به ایذه سنگ بنای اولیه بازار گذاشته میشود و با اجرای برنامه تخته قاپو در دوره پهلوی اول ساخت دکان های خشت و گلی رونق می گیرد معاملات در بازار ایذه تا اوایل دهه شصت بنابر روایتها بصورت کالابه کالا و پایاپا و سلف خری بود. بازار تنها به دادوستد اختصاص نداشت بلکه به عنوان مهمترین بخش حیاتی شهر برخی از عناصر مهم شهری مانند مسجد جامع مکتب خانه گاراژهای مسافربری مکینه نانوایی داروخانه تاسیسات و فضاهای شهری را در خود جای داده بود و با مراکز اداری حکومتی ارتباط داشت. در دهه هشتاد همگام با تحولات اقتصادی اجتماعی و کالبدی شهر بازار نیز دگرگون شد و بتدریج با ورود کالاهای جدید نیازهای مردم منطقه متاثر از رسانه ها و کالاهای عرضه شده تغییر کرد احداث جاده آسفالته ی ایده اصفهان و برقراری ارتباط میان بازاریان ایذه و تولید کنندگان عمده فروش اصفهانی دگرگونی عظیمی در سبک زندگی ساکنین بوجود آورد.

Keywords:

مطالعه مردم نگارانه , فرایند پیدایش و توسعه بازار ایذه , معاملات کالابه کالا , شکل گیری عناصر شهری

Authors

سجاد بهمنی

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز ایران

ذوالفقار احمدی اوندی

دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز ایران