تاثیر فعالیت های ورزشی بر یادگیری کودکان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 431

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSPORT07_042

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1402

Abstract:

آمادگی جسمانی کودکان یک امر بنیادی و اساسی است که سلامت و قدرت افراد و اجتماع را تضمین می کند. کودکی کهقدرت و کارآیی لازم بدنی را دارد، قادر است وظایف و کارهای روزانه خود را بدون احساس خستگی انجام دهد و توانایی لازم رابرای گذراندن اوقات فراغت یا مقابله با پیشامدهای ناگهانی به دست آورد. چنین فردی از بیماری و نارسایی ها و نواقص جسمیبه دور خواهد ماند و استقامت، چابکی، انعطاف پذیری و سرعت از ویژگی های چنین کودکی است. کودکان باید هر روز بهفعالیت های منظم ورزشی براساس قدرت بدنیشان بپردازند تا قدم های صحیح به سوی آمادگی و کارآیی بدنی برداشته شود، زیراتوجه به کارآیی بدن موجب می شود استخوان ها، مفاصل و عضله های بدن برای انجام حرکات و فعالیت ها نیرومند شوند.دستگاه های تنفس و جریان خون نیز تا حد بسیاری از اجرای برنامه ها و حرکت های صحیح ورزشی سود می برد . هرچه برنامه هایمناسب ورزشی، زودتر و در سنین کمتری اجرا شود، ابتلا به امراض قلبی و دیگر نارسایی ها کمتر خواهد بود. ارتباط بینآمادگی بدن و سرعت انتقال، یادگیری، انضباط، سازگاری با محیط، ایجاد صفات اجتماعی و تعاون با دیگران غیرقابل تردیداست و مربیان باید به آن توجه کنند. مهارت های بدنی زاییدن قدرت استقامت و چابکی بدن است و با اجرای برنامه های صحیحورزشی به دست می آید. بنابراین یکی از راه های داشتن حافظه قوی ورزش است. ورزش همانند ،بازی تجربیات عملی و انواعفعالیت های چالش ورزشی از قبیل (دومیدانی حرکات نرمشی شنا و .....) جزء عوامل موثر بر یادگیری است. تمرینات ورزشی ازطریق رشد سلول های عصبی و گسترده شدن ارتباطات بین سلولی می تواند مغز را جوان و فعال نگه دارد. ارتباط بین آمادگیفیزیکی و یادگیری انضباط، سازگاری با محیط ایجاد صفات اجتماعی و تعاون با دیگران غیر قابل تردید است. همچنینتمرینات ورزشی موجب افزایش میزان جریان خون در مغز می شود و در نتیجه مجموعه این فرایندها می تواند موجب بهبودحافظه شود. بدین منظور، هدف از پژوهش حاضر، تاثیر فعالیت های ورزشی بر یادگیری کودکان می باشد.

Authors

شاهین جعفری

دانش آموخته کارشناسی ارشد، فیزیولوژی ورزشی، فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض، دانشگاه آزاد اسلامی -واحد یاسوج