ارتباط دوسویه توسعه پایدار و صنایع غذایی در اقتصاد ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 613

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FOODCONG06_074

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1402

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط دوسویه توسعه پایدار و صنایع غذایی در اقتصاد ایران و همچنین ، تاثیر آن بر ایجاداشتغال انجام شده است . روش گردآوری داده ها روش استاد کاوی و مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که صنایع بخش کشاورزی یکی از بخش های راهبردی است که درهمه کشورها به آن کمک های ویژه می شود و دولت باید از بخش کشاورزی حمایت کند. کمک های ویژه ای داشته باشند واز یک سو راه توسعه روستاها ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها است زیرا یکی از بهترین راه ها برای توسعه اشتغال و افزایش درآمدهای غیرکشاورزی در روستاها ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی به کشاورزی است . و صنایع روستایی از سوی دیگر ایجاد صنایع تبدیلی و علاوه بر آن موثرترین راه حل برای کاهش میزان ضایعات کشاورزی محسوب می شود زیرا محصولات کشاورزی در کمترین زمان در معرض فساد قرار می گیرند و به همین دلیل اگر در در تولید محصولات کشاورزیسعی می شود با فرآوری آنها بهترین و با کیفیت ترین محصول تولید شود و بتوان ضایعات آن را تولید کرد. بنابراین عاملی که می تواند آسیب پذیری محصولات کشاورزی را کاهش دهد و ارزش افزوده آنها را افزایش دهد و بهره وری منابع را افزایش دهد، صنایع تبدیلی و تکمیلی است . همچنین یکی از بهترین راه های توسعه اشتغال در روستاها و جلوگیری از مهاجرت بی رویه ، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، افزایش ارزش افزوده محصولات و توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها و همچنین یکی از راه های جذب سرمایه گذاری خارجی ، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در این بخش این کشاورزی است که باعث رونق اقتصاد کشاورزی و ایجاد اشتغال می شود.