ارزیابی اثرات محیط زیستی سازه های هیدرولیکی طرح انتقال آب کوهرنگ ۳، بر اکوسیستم رودخانه کوهرنگ

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 192

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC21_095

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1402

Abstract:

یکی از راهکارهای مهم تامین آب، روش انتقال آب بین حوضه ای است. در این روش سد به عنوان سازه ای جهت ذخیره حجم و ارتفاع معینی از آب جهت انتقال محسوب می شود. بنابراین احداث سد، مانند سایر طرح های عمرانی اثرات زیست محیطی فراوانی را به دنبال دارد که ضرورت می نماید مورد مطالعه ارزیابی زیست محیطی قرار بگیرد. هدف از این پژوهش ارزیابی اجمالی مهم ترین اثرات محیطی سد کوهرنگ ۳، می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی توصیفی بر پایه مطالعات میدانی، انجام آزمایش های کیفیت آب، نقشه ها و گزارشات ارزیابی اثرات محیط زیستی سد کوهرنگ ۳ و روش چک لیست بررسی و مطالعه شد. یافته ای حال از این پژوهش نشان داد که این سد دارای اثرات منفی عمده ای بر روی محیط زیست منطقه بوده است و نتایج مثبت این طرح قابلیت جبران بیشتر آثار منفی را نخواهد داشت. از مهم ترین دلایل آن عدم رعایت برخی ضوابط، معیارها و استانداردهای زیست محیطی و مکان یابی نامناسب طرح و نبود ملاحظات قانونی در صدور مجوزهای زیست محیطی طرح است.

Authors

حسین محمدی احمدمحمودی

دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

رسول میرعباسی نجف آبادی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

مهدی رادفر

استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد