خصوصیات روان سحی بر سشنامه «هوش اخلاقی» کودکان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 126

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RADIN-15-3_005

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

Abstract:

با توجه به اهمیت اخلاق در اسلام و رابطه تنگاتنگ دین و اخلاق، از مهم ترین مسائل تربیتی در جامعه اسلامی, پرورش هوش اخلاقی است. در داخل کشور ابزار اندازه گیری این مفهوم برای کودکان وجود ندارد. این پژوهش با هدف تولید ابزار بومی شده. به بررسی روایی و پایایی «پرسشنامه سنجش هوش اخلاقی، در کودکان ۳ تا ۷ ساله ایرانی پرداخته است. ۳۸۷ تن از دختران و پسران ۳ تا ۷ ساله ساکن مناطق ۲۲گانه شهر تهران با روش «نمونه گیری خوشه ای چدمرحله ای و تصادفی ساده» انتخاب شدند. چارچوب نظری تحقق بر اساس عقاید الگوی بوربا (۲۰۰۵) شکل گرفته است. از روش «پیمایشی» استفاده شده و برای بررسی روایی ا ین پرسشنامه از روایی سازه و روایی عاملی، و برای پایایی ابزار نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. یافته ها نشان می دهد با حذف برخی گویه ها و تغییر در برخی گویه ها در عوامل اولیه, این الگو تایید شده و این مقیاس به عنوان الگویی برای سنجش هوش اخلاقی در کودکان شهر تهران با توجه به تغییرات اجتماعی - شناختی در جامعه ایرانی ابزاری پایا و رواست.

Authors

الهه گلپایگانی

کارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه پیام نور

مهناز علی اکبری دهکردی

کارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه پیام نور

طیبه محتشمی

کارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه پیام نور