باز نمایی ادراک دانشجویان دختر از مصادیق، رفتاری «معاشرت نیکو با همسر»: یک مطالعه کیفی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 196

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RADIN-15-3_007

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

Abstract:

هدف این پژوهش شناسایی مصادیق «معاشرت نیکو با همسر» از نگاه دانشحویان دختر دانشگاه بحنورد است. بدین منظور از پژوهش کیفی و روش «پدیدارشناسی توصیفی» استفاده شده است. شرکت کنندگان در این پژوهش، تعداد ۲۹ تن از دانشحویان دختر دانشگاه بحنورد در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ بودند که به روش «نمونه گیری هدفمند» انتخاب شدند. گذراندن درس «خانواده در اسلام و آشنایی با مفاهیم آن» نیز ملاک ورود به پژوهش در نظر گرفته شد. جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام گرفت و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. رمزنگاری (کدبرداری) و تحلیل داده ها با روش کولایزی انجام شد و ۱۵۰ جمله مهم استخراج شده از مصاحبه ها براساس شباهت معنایی در ۲۹ زیرمضمون (خوشه معنایی) جای گرفت و در نهایت نیز معانی مرتبط با یکدیگر تحت عنوان ‎۹ مضمون (درون مایه) دسته بندی شد که عبارتند ازن پذیرش بدون قید و شرط همسر به عنوان یک انسان آزاد القای احساس امنیت به همسر در طول زندگی مشترک، مسئولیت پذیری در قبال تامین آرامش و آسایش خانواده. پاسخ گویی به نیاز همسر درخصوص عشق و تعلق در عمل و رفتار تلاش برای تقویت رابطه صمیمانه با خانواده همسر، پختگی شخصیتی، احترام به همسر و قدردانی از زحمات او، برخورداری از روحیه گذشت و فداکاری، و خوش خلقی. مردان با استفاده از این خصوصیات می توانند به دستور قرآن مبنی بر «معاشرت نیکو با همسر» عمل کرده. زندگی رضایت بخشی برای خود و همسرشان رقم بزنند.

Authors

اعظم جلالی خواه

کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه بحنورد

حسین احمدبرابادی

استادیار گروه علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه بجنورد

شایسته جنگی رودی

کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه بحنورد

هادی عباسی

استادیار گروه علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه بحنورد