خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه بجنورد

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,707
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 183
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 73
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 20 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 20 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه بجنورد

Orthogonal metric space and convex contractions نوشته - -Functionally closed sets and functionally convex sets in real Banach spaces نوشته - -Existence of three solutions for a class of fractional boundary value systems نوشته - -Contractive gauge functions in strongly orthogonal metric spaces نوشته - -واکاوی تعاملات دولت و جامعه در حکمرانی آب ایران: دلالت های راهبردی نوشته مریم حسینیمطالعه مولفه های موفقیت تحصیلی از دیدگاه دانش آموزان نوشته سوگند ابراهیمی کسمائیطراحی سایت مسکونی(مطالعه تخصصی شهر بجنورد، بخش اول: جمعیت) نوشته روناک کاظمی صوفیبررسی دینامیکی پایداری کمپرسور C-۲۱۰۲ پتروشیمی خراسان در شرایط کنترل اجتناب از جهش ناگهانی نوشته علی گرمرودی اصیلظرفیت سنجی میزان خطرپذیری سکونتگاه های حوضه آبریز تهلاب سیستان و بلوچستان از سیلاب های اتفاقی نوشته علی اصغر پیله وراستخراج رابطه کاهندگی برای پیش بینی پارامتر ترکیب بهینه تغییرمکان های طیفی در ساختمان های کوتاه مرتبه بر اساس حرکات شدید زمین در ایران نوشته فاطمه سلیمانی و علی اکبر یحیی آبادیاثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با مفهوم بندی طرحواره ای بر سازگاری زناشویی معلمان نوشته رسول رحمانی فربررسی نگرش معلمان در مورد نیاز به خدمات مشاوران در دوره ابتدایی نوشته سوگند ابراهیمی کسمائیکارآیی خاکپوش بقایای گیاهی در کاهش فرسایش بین شیاری و پاشمانی در سرعت های مختلف باد نوشته وحیدرضا جلالیرفتار سیاسی مدیران دولتی و علل آن در سازمان نوشته مسعود ثنائی و حسن جعفریانیتحلیل منافع ملی جمهوری اسلامی ایران براساس نظریه زمینه ای نوشته رئوف رحیمی و الناز پروانه زادIsolation and Structure Elucidation of Methylphenylindole Alkaloid from Crucianella Sintenisii Growing in Iran نوشته Majid Halimi Khalilabadبررسی تیپهای شخصیتی داستان حسنک وزیر بر اساس الگوی تیپ شناسی انیاگرام نوشته فرزانه سادات علوی زادهتاملی بر نظام اداری و تشکیلات سیاسی دوره غزنوی بر اساس دیدگاه ماکس وبر نوشته فرزانه سادات علوی زادهنقش سرمایه روان شناختی و معنویت در کار در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی نوشته فریبا محمدپور و طیبه رحیمی پردنجانی و علی محمدزاده ابراهیمیارزیابی زیست محیطی تولید گندم در بوم نظام های زراعی شهرستان شیروان نوشته زینب رضائی و قربانعلی رسام و مهدی بابائیان

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه بجنورد

تاکنون 5 کنفرانس توسط دانشگاه بجنورد برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه بجنورد به صورت زیر است: