ارزیابی اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر رشد، عملکرد و ترکیب اسانس گیاه شوید (Anethum graveolens L.)

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SUST-21-4_005

تاریخ نمایه سازی: 15 مرداد 1402

Abstract:

شوید با نام علمی Anethum graveolens L. یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که اسانس آن در صنایع مختلف داروسازی، آرایشی و غذایی استفاده می شود. در این تحقیق اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر رشد، عملکرد و ترکیب اسانس این گیاه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل کود شیمیایی اوره، کود زیستی (مخلوطی از دو باکتری ازتوباکتر و آزوسپیریلوم) و تلفیق کود زیستی با ۵۰ درصد کود شیمیایی اوره و شاهد (بدون کود) بود. برداشت گیاه شوید در مرحله رسیدگی کامل دانه ها انجام شد. نتایج نشان داد ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک و اجزا عملکرد دانه بجز تعداد دانه در چترک تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن قرار گرفته و بالاترین میزان این صفات مربوط به کاربرد کود شیمیایی اوره بود، هرچند بین این تیمار و کاربرد کود زیستی به همراه ۵۰ درصد کود شیمیایی اختلاف معنی­داری مشاهده نشد. کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن سبب افزایش معنی­دار شاخص برداشت نسبت به شاهد شده و بالاترین شاخص برداشت مربوط به تلفیق کود زیستی و ۵۰ درصد کود شیمیایی بود، اگرچه بین این تیمار و کاربرد کود شیمیایی و کود زیستی به تنهایی اختلاف معنی­داری مشاهده نشد. نتایج نشان داد که میزان اسانس نیز بطور معنی­داری تحت تاثیر تیمارهای کودی قرار گرفته و کاربرد کود زیستی به همراه ۵۰ درصد کود شیمیایی و پس از آن به ترتیب کود شیمیایی و کود زیستی بیشترین میزان اسانس را تولید نمودند. نتایج نشان داد کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر ترکیبات تشکیل دهنده اسانس شوید تاثیر داشته و با مصرف تیمارهای مختلف کودی میزان کاروون نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که کاربرد کودهای زیستی به تنهایی و یا در ترکیب با کود شیمیایی در بهبود صفات کمی و کیفی گیاه دارویی شوید تاثیر مثبتی داشته و بجای مصرف مداوم کود شیمیایی می­توان با استفاده بهینه از نهاده های زیستی در راستای کشاورزی پایدار و کاهش آلودگی ناشی از مصرف کود شیمیایی نیتروژنی اوره گام برداشت.

Authors

مریم مکی زاده تفتی

دانشگاه تبریز و موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

محمدرضا چایی چی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

صفر نصراله زاده

دانشگاه تبریز

کاظم خاوازی

موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اکبری نیا ا، دانشیان ج و محمدبیگی ف ، ۱۳۸۵.اثر ...
 • خرم دل، س، کوچکی ع، نصیری محلاتی م و قربانی ...
 • درزی م، قلاوند ا، رجالی ف و سفیدکن ف، ۱۳۸۵. ...
 • رسام ق، قربان زاده م و دادخواه ع ، ۱۳۸۵. ...
 • سرمدنیا غ و کوچکی ع ، ۱۳۸۸. فیزیولوژی گیاهان زراعی ...
 • فلاحی ج، کوچکی ع و رضوانی مقدم پ، ۱۳۸۸. بررسی ...
 • مجنون حسینی، ن. و دوازده امامی، س.، ۱۳۸۶. زراعت و ...
 • یزدانی د، شهنازی س و سیفی ح، ۱۳۸۳.کاشت، داشت و ...
 • Adams RP, ۲۰۰۱. Identification of Essential Oil Ccomponents by Gas ...
 • Ajimoddin I, Vasundhara M, Radhakrishna D, Biradar SL and Rao ...
 • Banchio E, Xie X, Zhang H, and Pare PW, ۲۰۰۹. ...
 • Chen J, ۲۰۰۶. The combined use of chemical and organic ...
 • Duke JA, ۲۰۰۱. Handbook of Medicinal Herbs. CRC Press, USA ...
 • Fatma EM, El-Zamik I, Tomader T, El-Hadidy HI, Abd El-Fattah ...
 • Gewaily EM, El-Zamik FI, El-Hadidy TT, Abd El-Fattah HI and ...
 • Gutierrez-Manero FJ, Ramos-Solano B, Probanza A, Mehouachi J, Tadeo FR ...
 • Kader MA., ۲۰۰۲. Effects of Azotobacter inoculant on the yield ...
 • Kalra A, ۲۰۰۳. Organic cultivation of Medicinal and aromatic plants. ...
 • Kumar TS, Swaminathan V and Kumar S, ۲۰۰۹. Influence of ...
 • Han HS and Lee KD, ۲۰۰۶. Effect of inoculation with ...
 • Kandeel AM, Naglaa SAT, Sadek AA, ۲۰۰۲. Effect of biofertilizers ...
 • Kapoor R, Giri B, and Mukerji KG, ۲۰۰۲. Glomus macrocarpum: ...
 • Klimankova E, Holadova K, Hajslova J, Ajka TC, Poustka J ...
 • Loomis WD and Corteau R, ۱۹۷۲. Essential oil biosynthesis. Recently ...
 • Mahfouz SA and Sharaf-Eldin MA, ۲۰۰۷. Effect of mineral vs. ...
 • Pedra F, Polo A, Ribero A and Domingues H, ۲۰۰۶. ...
 • Rademacher W, ۱۹۹۴. Gibberellin formation in microorganisms. Plant Growth Regulation۱۵: ...
 • Rajendran K and Devaraj P, ۲۰۰۴. Biomass and nutrient distribution ...
 • Ratti N, Kumar S, Verma HN, and Gautams SP, ۲۰۰۱. ...
 • Tilak KVBR, Ranganayaki N, Pal KK, De R, Saxena AK, ...
 • Vessey JK, ۲۰۰۳. Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers. Plant ...
 • Vinutha T, ۲۰۰۵, Biochemical Studies on Ocimum sp. Inoculated with ...
 • Wu SC, Caob ZH, Lib ZG, Cheunga KC and Wong ...
 • Youssef AA, Edri AE and maa AM, ۲۰۰۴. A comparative ...
 • نمایش کامل مراجع