آقای پروفسور Kazem Khavazi

Prof. Kazem Khavazi

استاد موسسه تحقیقات خاک و آب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185184)

116
99
88
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs