Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Mohamad Reza Chaei Chi

Mohamad Reza Chaei Chi

استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180568)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Mohamad Reza Chaei Chi در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

سمتهای علمی و اجرایی Mohamad Reza Chaei Chi در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
ويراستار انگليسي

Mohamad Reza Chaei Chi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهمطالعه سودمندی تولید و کارایی استفاده از نور در کشت مخلوط جو( H. vulgare) و ماشک (V. desicarpa) در سطوح مختلف کود نیتروژن.دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برخی فلزات سنگین بر مولفه های جوانه زنی و رشد اولیه کلزا Brassica napus L.)اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
3دریافت فایل PDF مقالهواکنش جوانه زنی و رشد گیاهچه یونجه یکساله Medicago scutellata Lتحت تنش فلزات سنگیناولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تنش فلزات سنگین کادمیوم، نیکل، مس و سرب بر جوانه زنی و رشد گیاهچه جواولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی واکنش های رشدی سورگوم به کادمیوم و باکتری های محرک رشدپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کم آبیاری و منبع تامین فسفر بر کیفیت علوفه شاخساره شلغم علوفه ایپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کم آبیاری و منبع تامین فسفر بر کیفیت علوفه ریشه شلغم علوفه ایپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
8دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خصوصیات کیفی علوفه شاخساره و ریشه شلغم علوفه ای تحت تاثیر نظام کم آبیاری و کود بیولوژیک فسفرپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات بر کیفیت دانه دو رقم سورگوم دانه ای تحت شرایط کم آبیاریپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
10دریافت فایل PDF مقالهاثر سیستم های مختلف تغذیه تلفیقی با استفاده از زئوپونیکس و کود شیمیایی اوره بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردانسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
11دریافت فایل PDF مقالهاثر منابع مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد دانه گیاه شوید (Anethum graveolens L)دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی هیبرید های جدید ذرت دو منظوره بر اساس کارایی مصرف آب و عملکرد دانه و علوفهاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر روش های کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی گیاهان علوفه ای تابستانه (ذرت، سورگوم و ارزن علوفه ای)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تیمارهای مختلف کودی (آلی، شیمیایی و تلفیقی)، بر شاخص سطح برگ و زیست توده اسفرزه (Plantago ovata Forsk)، تحت رژیم های مختلف آبیاریاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رژیم های آبیاری و سامانه های مختلف تغذیه بر محتوای عناصر غذایی در اندام های هوایی اسفرزه (Plantago ovata Forsk)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
16دریافت فایل PDF مقالهانتخاب مناسب ترین هیبرید در بین 11 هیبرید جدید ذرت بر اساس عملکرد دانه و علوفه در شرایط تنش خشکیاولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مراحل مخلتف برداشت و باقیمانده کودهای شیمیای وآلی برکمیت و کیفیت علوفه گیاه کنگرفرنگی (Cynara scolymusیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای شیمیایی و آلی بربعضی خصوصیات شیمیایی سیلاژ گیاه کنگرفرنگی Cynara scolymusیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
19دریافت فایل PDF مقالهتنوع فنوتیپی خواب بذر در اکوتیپ های جو وحشی Hordeum spontaneum بومی اقلیم های مختلف ایراندومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
20دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی و جغرافیایی کلکسیون ژرم پلاسم جو وحشی (.Hordeum spontaneum L) در بانک ژن گیاهی ملی ایراندومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش های حاصلخیزی خاک (شیمیایی، تلفیقی و آلی) بر عملکرد کمی و کیفی گیاه کنگر فرنگییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
22دریافت فایل PDF مقالهاثر شرایط تولید و نگهداری بذر بر روند شکست سختی بذر در یونجه یکساله (Medicago scutellata cv. Robinson)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
23دریافت فایل PDF مقالهاثر عوامل اقلیمی‘ زمان و شرایط نگهداری بر شکست سختی بذر در یونجه یکسالهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پیش کشت برخی گیاهان علوفه ای بهاره در کشت دوگانه بر روی عملکرد علوفه و خصوصیات عملکرد ذرت (Zea mays) و سورگوم (Sorghum bicolor)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی خصوصیات زراعی و فیتوشیمیایی در توده های بومی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
26دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کود شیمیایی و زیستی نیتروژن بر رشد و عملکرد گیاه مرزه (Satureja hortensis L.)همایش ملی گیاهان دارویی1389
27دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد و ترکیب اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicu L.)همایش ملی گیاهان دارویی1389
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری جویچه ای متناوب بر سبزینگی ارزن دم روباهی(Setaria italica)اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
29دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر باکتریهای محرک رشد بر خصوصیات جوانه زنی بذرکنگرفرنگی Cynara Scolymusاولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی1396
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کودهای زیستی و مویان بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه نعناع سبز (Mentha spicata) تحت شرایط کم آبیاریدوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تنش کم آبی و باکتریهای محرک رشد (PGPR) بر عملکرد متابولیت های ثانویه گیاه کنگر فرنگی (Cynara scolymus)اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی1396
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر زیست توده و فراوانی علف های هرز در کشت مخلوط ریحان و سورگومشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت علوفه یونجه و ماده موثره نعناع فلفلی در کشت مخلوطهفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره1398
34دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ی اثر مویان (سورفکتنت) و نظام های کم آبیاری بر ویژگی های کمی سورگوم در کشت مخلوط با شنبلیه (علوفه دارو)اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
35دریافت فایل PDF مقالهاثرات پیش تیمار بر ویگور بذر کلزا در شرایط تنش خشکیهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل به یخبندان ارقام امید بخش گندم به روش ceown freezingهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
37دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر مویان (سورفکتانت) و نظام های کم آبیاری بر ویژگی های کمی علوفه دارو (مطالعه موردی: کشت مخلوط شبدر برسیم با ریحان)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
38دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر مویان (سورفکتانت) و نظام های کم آبیاری بر ویژگی های کیفی علوفه دارو (مطالعه موردی: کشت مخلوط شبدر برسیم با ریحان)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
39دریافت فایل PDF مقالهاثر نظام های حاصلخیزی خاک بر خصوصیات کیفی علوفه شبدر برسیمسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
40دریافت فایل PDF مقالهاثر نظام های حاصلخیزی خاک بر خصوصیات کمی علوفه شبدر برسیمسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نظامهای کودی (شیمیایی، زیستی و تلفیقی) بر خصوصیات کیفی خردل سیاهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نظامهای کودی (شیمیایی، زیستی و تلفیقی) بر خصوصیات کمی خردل سیاهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
43دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر کم آبیاری و مویان بر ویژگی های کیفی علوفه یونجهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
44دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر کم آبیاری و مویان بر ویژگی های کمی علوفه یونجهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
45دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر کاربرد کود فسفات آمونیوم، باکتری های تسهیل کننده جذب فسفر و اسید هیومیک بر عملکرد ذرت سینگل کراس 704سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
46دریافت فایل PDF مقالهمطالعه برخی از ویژگی های مورفولوژیک سورگوم علوفه ای تحت تاثیر کاربرد کود زیستی و محلول پاشی عناصر ریز مغذیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد کود بیولوژیک و تغذیه برگی عناصر کممصرف بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیک و کیفیت علوفه در گیاه سورگوم (رقم پگاه)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط صفات جوانه زنی با تحمل به تنش خشکی درگیاه جو اسپانتانئومسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت علوفه گیاه علوفه - دارویی شنبلیله تحت تاثیر تیمارهای کم آبیاری و مویاندومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر رژیم های آبیاری و مویان بر خصوصیات مرفولوژیک و عملکرد در گیاه علوفه- داروی شنبلیلهدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
51دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی از اجزای عملکرد در سویادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد دانه در کشت مخلوط افزایشی سورگوم: لوبیا چشم بلبلی در شرایط کم آبیاریدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد کیفی کشت مخلوط جو- ماشک در سطوح مختلف کود نیتروژن و مقایسه آن با تک کشتیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و ماش سبز (Vigna radiata L.) بر کمیت علوفه و زیست توده علف های هرزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
55دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد یونجه یکساله و جو در کشت خالص و مخلوط در شرایط دیمدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
56دریافت فایل PDF مقالهاثر تلقیح بذر با باکتری حل کننده فسفات (Pseudomonas fluorescens) و قارچ میکوریزائی (Glomus intraradices) بر تحمل ذرت به تنش کم آبیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیستم تولید عملکرد علوفه چند گیاه علوف های بهاره در کشت دوگانه با ذرت و سورگومدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
58دریافت فایل PDF مقالهارزیابی حساسیت ارقام گندم نان به تنش خشکی در مرحله جوانه زنینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش رطوبتی بر عملکرد دانه و خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم سورگوم دانه اینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بنیه بذر بر بنیه اولیه ارقام پوشش دار و بدون پوشش جو (Hordeum vulgar L. )نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
61دریافت فایل PDF مقالهمقایسه شاخص های سودمندی کشت مخلوط سورگوم و یونجه در تولید علوفهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
62دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کشت مخلوط بر تغییرات مراحل مختلف فنولوژی نخودسیاه و جونهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگیهای کیفی شنبلیله تحت تاثیرکودهای نیتروژنه بیولوژیک شیمیایی و تلفیقی درکشت مخلوط شنبلیله وسورگومدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
64دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخصهای جوانه زنی و برآورد ظهورگیاهچه درمزرعه برخی ارقام سویا با سطوح مختلف قابلیت جوانه زنی بوسیله آزمون جوانه زنی استاندارددوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
65دریافت فایل PDF مقالهاثرانواع کودنیتروژن شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی برعملکرد علوفه شبدربررسیم درکشت مخلوط افزایشی باریحاندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
66دریافت فایل PDF مقالهاثرانواع کودنیتروژن شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی برکیفیت علوفه شبدربررسیم وزیست توده علفهای هرزدرکشت مخلوط افزایشی باریحاندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
67دریافت فایل PDF مقالهاثرسیستم های مختلف کوددهی شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی برکیفیت علوفه دورقم جو فصیح و بهمندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
68دریافت فایل PDF مقالهاثرسیستم های مختلف کوددهی شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی برعملکردواجزای عملکرددانه دورقم جو فصیح و بهمندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
69دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکوددامی شیمیایی و تلفیق کودهای دامی و شیمیایی برعملکردواجزای عملکرد اسفرزه گوش اسبی (Plantago Ovata Forskیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
70دریافت فایل PDF مقالهاثرکودهای آلی برکاهش اثرات تنش خشکییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
71دریافت فایل PDF مقالهتاثیرمحلول پاشی باکتریهای محرک رشد برعملکرد و شاخصهای فیزیولوژیک سورگوم علوفه اییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرتلقیح بذرومحلول پاشی باکتریهای محرک رشدبرعملکرد علوفه و شاخصهای رشدسورگوم علوفه ای رقم اسپیدفیدیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
73دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثراللوپاتیک گیاهان زراعی برجوانه زنی و رشد اولیه ارقام نخود سیاهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
74دریافت فایل PDF مقالهجوانه زنی و رشد گیاهچه آفتابگردان تحت تنش فلزات سنگین کادمیوم و نیکلدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
75دریافت فایل PDF مقالهتجزیه علیت عملکر د علوفه و صفات وابسته به آن در هیبریدهای ذرت در رژیم های مختلف آبیاریهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
76دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باکتریهای سودوموناس برعملکرد کیفی و کمی علوفه دو رقم جوهمایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1390
77دریافت فایل PDF مقالهنقش باکتریهای محرک رشد برعملکرد دانه و ا جزای آن در ارقام مختلف جو پاییزههمایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1390
78دریافت فایل PDF مقالهتولید جو تحت سیستم‌های مختلف کم آبیاری و کودیدومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
79دریافت فایل PDF مقالهتأثیر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات بر خواص کمی و کیفی ذرت دانه ای تحت شرایط تنش کم آبیدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش یخ زدگی بر روی ارقام امید بخش نخود (تیپ دسی)همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی1384

Mohamad Reza Chaei Chi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی زیست توده رازیانه تحت تاثیر سیستم های مختلف کودیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط افزایشی سورگوم (Sorghum bicolor L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط آبیاری کامل و کم آبیاریفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1390
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر منابع کودی نیتروژن بر عملکرد علوفه شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L.) در کشت مخلوط افزایشی با ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط اقلیمی کرجفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
4دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر مدیریت تلفیقی کود فسفره بر خصوصیات رشدی و عملکرد علوفه دو رقم جو (فصیح و بهمن) (Hordeum vulgare L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد توام کودهای شیمیایی و ارگانیک بر خصوصیات شیمیایی گیاه و خاک در کشت جو در شرایط کم آبیاریفصلنامه به زراعی کشاورزی1392
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سیستم های مختلف کوددهی بر خصوصیات تغذی های و کیفی علوفه دارو مطالعه موردی: کشت توام یونجه چندسالهMedicago sativa L. و رازیانه ((Foeniculum vulgare L.)فصلنامه به زراعی کشاورزی1393
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تلقیح با کودهای زیستی و شیمیایی بر مقدار جذب عناصر معدنی ذرت علوفه ای سینگل کراس 540 تحت رژیم های مختلف رطوبتیفصلنامه به زراعی کشاورزی1394
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیرمدیریت بقایای گیاهی گندم برخصوصیات خاک وعملکرد آفتابگردان درسیستم کشت دوگانهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1387
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکردعلوفه سورگوم ویونجه درکشت مخلوط وتاثیرآن برپویایی جمعیت علفهای هرزفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1387
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای زیستی فسفاته بر خواص کمی و کیفی ذرت دانه ای (سینگل کراس 704 ) در شرایط تنش کم آبیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
11دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر برداشت تاخیری، تراکم بوته و شدت برداشت بر عملکردعلوفه و برخی از ویژگیهای رویشی یونجه یکساله گونه اسکوتلاتا (Medicago scutellata var Robinson)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه درکشت مخلوط نخود سیاه و جوفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش های مختلف حاصلخیزی خاک(آلی، تلفیقی و شیمیایی)روی کمیت و کیفیت علوفه گیاه کنگر فرنگیCynara scolymusفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات کشت مخلوط ذرت (mays Zea )و ماش سبز (radiata Vigna (بر کمیت علوفه و زیست توده علفهای هرزفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
15دریافت فایل PDF مقالهاثر کشت مخلوط ذرت و ماش سبز بر عملکرد، نسبت برابری زمین و برخی از ویژگیهای کیفی علوفهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رقم، تلقیح بذر با تیوباسیلوس و اشکال مختلف کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات کود نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت علوفه ای در نظام کشت جنگل زراعیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر روش های مختلف کاربرد باکتری های محرک رشد بر عملکرد سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید .(Sorghum bicolor var. Speed feed)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیرمحلول پاشی باکتری های محرک رشد گیاه بر عملکرد علوفه و دانه سورگوم علوفه ای رقم اسپید فید (Sorghum bicolor var. Speed feed)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
20دریافت فایل PDF مقالهاثر مدیریت تولید بر روند شکست سختی بذر در یونجه یکساله .(Medicago scutellata cv. Robinson)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
21دریافت فایل PDF مقالهواکنش ریشه ارزن مرواریدی (Pennisetum americanum L.) به تنش خشکی وآبیاری مجدد بعدازدوره تنشفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
22دریافت فایل PDF مقالهاثرسیستم های مختلف تغذیه بااستفاده ازکودسبزوزیوپونیکس برعملکرد کمی و کیفی آفتابگردان درکشت متوالیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
23دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عملکرد وکیفیت علوفه درکشت مخلوط سورگوم علوفه ای و خلردرشرایط کم ابیاریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیرنظام های کم آبیاری وکودشیمیایی و زیستی فسفر برخصوصیات کمی و کیفی شلغم علوفه ای Brassica rapa Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرکم آبیاری وکودهای فسفربرخصوصیات کمی و کیفی دورقم سورگوم دانه ای کیمیا وسپیدهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرسطوح مختلف تنش شوری وخشکی برخصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه شلغم علوفه ایفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی اکوتیپ های جو وحشی Hordeum spontaneum L بومی اقلیم های مختلف ایرانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
28دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر منابع کودی نیتروژن (شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی) بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه شبدر (alexandrinum Trifolium (در کشت مخلوط با ریحان (basilicum Ocimum )فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های کیفی علوفه سورگوم و شنبلیله تحت تاثیرکودهای نیتروژنه زیستی، شیمیایی وتلفیقی درنظام کشت مخلوط افزایشیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
30دریافت فایل PDF مقالهبرهمکنش گوگرد وباکتری تیوباسیلوس برکلونیزاسیون دوگونه قارچ میکوریزاورشد ذرت Zea mays Lدرشرایط گلخانهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
31دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قارچ ریشه و ترکیب های هیومیک برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در شرایط کم آبیاریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
32دریافت فایل PDF مقالهتجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ارقام گندم تحت تنش رطوبت در مراحل قبل و بعد از گرده افشانی در شرایط مزرعه ایفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1382
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تلفیق مقادیر مختلف کود فسفر و باکتری حل کننده فسفات بر کمیت و کیفیت علوفه دو رقم جوفصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1393
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رژیم های کم آبیاری و تیمارهای کودی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه اسفرزه گوشفصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1393
35دریافت فایل PDF مقالهاثر نظام های مختلف حاصلخیزی خاک بر عملکرد بذر و جذب فسفر در یونجه یکساله رقم رابینسونفصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1393
36دریافت فایل PDF مقالهعملکرد ارزن مرواریدی تحت تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و مقادیر کود نیتروژنفصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1393
37دریافت فایل PDF مقالهاثر نظام های مختلف تغذیه ای و مدیریت برداشت در طول زمان بر کاهش سختی بذر یونجه یکساله ) )Medicago scutellata cv. Robinsفصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1394
38دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از شاخص های تحمل در تعیین بهترین روش مقاوم سازی ذرت علوفه ای هیبرید ۵۴۰ به تنش خشکی در سطوح مختلف کود فسفرفصلنامه تحقیقات غلات1393
39دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد منابع مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1391
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شدت چرا بر برخی مشخصه های فیزیکوشیمیایی خاک و پوشش گیاهی در حوزه آبخیز واز، استان مازندران پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1394
41دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای زیستی بر میزان و عملکرد اسانس و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه نعناع (Mentha spicata L.) در شرایط کم آبیاریمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1396
42دریافت فایل PDF مقالهمصرف خاکی نانوکایتوزان بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه خارمریم (Silybum marianum) تحت تنش شوریفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1397
43دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد زئولیت بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژیک گیاه خارمریم (Silybum marianum) در شرایط تنش شوریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1398
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد کمی و کیفی شلغم علوفه ای (Brassica rapa L.) در نظام کشت جنگل زراعی در مقایسه با تک کشتیفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
create: 2 June 2019 - view 1079
Support