آقای دکتر Mohamad Reza ChaiChi

Dr. Mohamad Reza ChaiChi

استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180568)

80
56
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers