بتن پیش تنیده، روش های اجرا و مقایسه آن ها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 177

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEMARCONF01_080

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1402

Abstract:

بتن تنش فشاری زیادی را تحمل می کند اما مقاومت کششی بسیار کمی دارد. به دلیل استحکام کششی پایین بتن در صورت اعمال حداکثر بارگذاری در ناحیه کششی دچار ترک می شود. برای حل این مشکل از آرماتور در ناحیه کششی استفاده می شود اما با پیشرفت روزافزون در تکنولوژی بتن راهکارهای اساسی برای بهبود مقاومت بتن و افزایش مدت زمان تخریب سازه بتنی ایجاد شدند . یکی از این راه حل های کاربردی بتن پیش تنیده است. در این روش با اعمال نیروهایی به سازه علاوه بر بارهایی که سازه برای تحمل آنها طراحی می شود یا به عبارتی دیگر با ایجاد یک تنش ثابت به هر نحو دلخواه و به اندازه ی مورد نیاز در یک عضر بتنی باعث افزایش ظرفیت باربری سازه می شوند. هدف اصلی از پایش تنیده کردن یک عضر بتنی محدود کردن تنش های کششی و ترک های ناشی از لنگر خمشی تحت تاثیر بارهای وارده در آن عضر می باشد. در این تحقیق به معرفی بتن پیش تنیده روش های اجرای آن و مقایسه آن ها با یکدیگر پرداخته شده است.

Keywords:

بتن پیش تنیده بتن پیش تنیدگی نیروهای کششی

Authors

میناالسادات بقائی

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

محمد علی دشتی رحمت آبادی

استادیار گروه مهندسی عمران ، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی ، یزد، ایران