شمع های ساختمانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 151

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEMARCONF01_082

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1402

Abstract:

احداث شمع های سازه ای در پی سازی ساختمان ها و اثر آن ها بر روی تونل های قطار شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از جمله این شمع ها شمع های نیمه عمیق (پافیلی) می باشند که امروزه حتی بیشتر از شمع های عمیق در محیط های شهری به کار می روند. عمده کاربرد این شمع ها در زیر ساختمان ها، پایه های پل و... می باشد.از اثرات شمع های نیمه عمیق بر روی تونل ها می توان به نشست های تونل در راستای افقی و عمودی و همچنین لنگر خمشی و نیروی محوری ایجاد شده درتونل اشاره کرد . در این میان اگر تونل بعد از احداث شمع ها ساخته شود، باید به اثرات شمع ها در مرحله طراحی تونل توجه شود، زیرا می تواند بر روی نتایج تحلیل و طراحی اثر مستقیم داشته باشد.هدف از انجام تحقیق بررسی شمع های ساختمانی می باشد.روش این تحقیق شامل مدل سازی شمع های ساختمانی به روش تفاضل محدود و از نرم افزار FLAC ۳D استفاده شده است. در ادامه نیز شمع مدل شده با نرم افزار از لحاظ ظرفیت باربری و نشست با نتایج تحلیلی و ضوابط چند آیین نامه معتبر مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج صحت سنجی نیز مطابقت خوبی را با نتایج به دست آمده از روابط تحلیلی نشان می دهد.نتایج تحقیق نشان می دهد که ضوابط آیین نامه ها در مورد ظرفیت باربری و نشست رادیه شمع با فرضیات ساده کننده نتایج متفاوتی با روش عددی دارد که این موضوع سبب شده در مورد نشست آیین نامه ها با بیان توصیه هایی حد مجاز نشست را بیان کنند.

Keywords:

رادیه شمع , شمع های ساختمانی , آیین نامه های طراحی رادیه شمع

Authors

هادی سالاری مدوار

دانشجو کارشناس ارشد عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

محمد علی دشتی رحمت آبادی

استادیار گروه مهندسی عمران ،واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد ،ایران