دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RHYFT-24-57_006

تاریخ نمایه سازی: 28 مرداد 1402

Abstract:

دانشگاه ها می توانند در هر دو زمینه جهانی و ملی عمل کنند؛ اما ایده دانشگاه کلاس جهانی در بستر جهانی رخ می دهد. فرض اساسی این ایده آن ا ست که این دانشگاه با بهترین موسسه های دانشگاهی دنیا رقابت می کند و تمایل به رسیدن به اوج تعالی و به رسمیت شناخته شدن دارد. بنابراین، هدف مقاله حاضر، واکاوی مفهوم دانشگاه کلاس جهانی، ویژگی های دانشگاه جهانی و راهبردهای تاسیس این دانشگاه است. نتیجه گیری این مقاله نشان داد که بسترهای ملی و الگوهای سازمانی برای ایجاد دانشگاه کلاس جهانی، خیلی گسترده هستند؛ بنابراین، هر کشور باید از میان مسیرهای متنوع ممکن، یک راهبرد متکی بر نقاط قوت و منابع خود برگزیند. علاوه بر این، تحول در نظام یک دانشگاه برای رسیدن به دانشگاه کلاس جهانی نمی تواند در انزوا اتفاق بیافتد. بنابراین چشم انداز بلندمدت برای ایجاد یک دانشگاه در کلاس جهانی و پیاده سازی آن، باید به دقت بیان شود و دولت ها نیز برای نیل به این مقصود، باید به دانشگاه ها کمک کنند.

Authors

محسن نظرزاده زارع

دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی ،گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

جواد پورکریمی

استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

خدایار ابیلی

استادگروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

غلامرضا ذاکر صالحی

دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی