بررسی تاثیر تفکر ریاضی بر توانایی های تصمیم گیری و حل مسئله در زندگی روزمره دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 130

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HEPCONF03_188

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1402

Abstract:

مقاله حاضر به بررسی تاثیر تفکر ریاضی بر توانایی های تصمیم گیری و حل مسئله در زندگی روزمره دانش آموزان می پردازد. تفکر ریاضی به عنوان یکی از مهارت های مهم در حل مسائل و تصمیم گیری های روزانه افراد مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، ارتباط بین تفکر ریاضی و توانایی های تصمیم گیری و حل مسئله از طریق مطالعه ی علمی و پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته استابتدا، تعریف دقیقی از تفکر ریاضی ارائه شده و عوامل موثر بر توانایی های تصمیم گیری و حل مسئله مورد بررسی قرار می گیرند. سپس، روش ها و ابزارهای مورد استفاده برای سنجش و ارزیابی تفکر ریاضی و توانایی های تصمیم گیری و حل مسئله معرفی می شونددر ادامه، نتایج تحقیقات پیشین در زمینه ارتباط تفکر ریاضی و توانایی های تصمیم گیری و حل مسئله ارائه می شود و تحلیلی از این نتایج انجام می گیرد. همچنین، احتمالا اثرات متقابل بین تفکر ریاضی و توانایی های تصمیم گیری و حل مسئله مورد بحث قرار می گیرددر پایان، نتیجه گیری ها و پیشنهادهای عملی برای کاربردهای آتی این تحقیق ارائه می شود. این مقاله می تواند به محققان، معلمان و والدین کمک کند تا درک بهتری از نقش تفکر ریاضی در توانایی های تصمیم گیری و حل مسائل فردی دانش آموزان پیدا کنند و استراتژی های مناسب تری را برای ارتقاء این مهارت ها ارائه دهند

Authors

سعیده سلیمی

کارشناسی ارشد ریاضی محض