تخمین ضریب توان توربین بادی با استفاده از یک مدل فازی-عصبی تطبیقی مبتنی بر الگوریتم HGO

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 156

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

COSDA01_195

تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1402

Abstract:

اندازه گیری دقیق سرعت موثر باد یک امر مهم و اساسی است که اثر بسیار زیادی بر عملکرد و توان خروجی توربین بادی دارد. در این مقاله، یکسیستم یادگیری هوشمند بر پایه سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی حلالیت گاز HGO) heny) برای تخمین آنلاین ضریب توان بهینه توربین بادی با استفاده از مقادیر لحظهای نسبت سرعت توربین بادی و زاویه پره توربین، پیشنهاد شده است. پارامترهای بهینه سیستم فازی-عصبی تطبیقی را با استفاده از روش بهینه سازی HGO تنظیم میشود. نتایج شبیه سازی انجام شده در این مقاله، موثر بودن روش پیشنهادی را نشان میدهد طرح پیشنهادی از نظر محاسباتی هوشمند، قابلیت اجرای آسان و قابل اطمینان تر برای تخمین سریع ضریب توان توربین بادی را دارا میباشد.

Keywords:

Authors

عباسعلی زمانی

استادیار، گروه مهندسی برق، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران ، ایران

مرضیه صفایی

مدرس مدعو، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان، ایران