بررسی مقایسه ای مراتب هستی شناختی در اوپانیشادها و فصوص الحکم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 111

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PJLCONF01_009

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1402

Abstract:

هستی شناسی عرفانی در فصوص الحکم و اوپانیشادها سرشار از نسبت های مشابه است و مراتب هستی در هردو مکتب، ناظر بر دو مفهوم اساسی است: "وحدت وجود" و " تجلی وجود". به این معنی که وجود یک حقیقت واحد است که دوئیتی در آن راه ندارد و پیدایش موجودات در عالم، حاصل تجلی همان حقیقت واحد می باشد. تجلیات وجود از نظر کمالات وجودی یکسان نیستند و بر این اساس، ظهورات دارای مراتب است که از کامل ترین مرتبه تا نازل ترین مرتبه ادامه دارد و در چهار مرتبه که به عوالم چهارگانه مشهور است، قابل دسته بندی است: ناسوت، ملکوت، جبروت و لاهوت در دیدگاه ابن عربی که معادل "جاگاریتا"، "اسواپنا"، "سوشوپتا" و"توریا" در اوپانیشادهاست. همچنین، کارکرد عشق در عرفان ابن عربی معادل مفهوم مایا در هند و پراکریتی و مایا دربردارنده مضمون اعیان ثابته و عقل اول معادل حقیقت محمدیه است.

Authors

ربابه آبداری

دانشجوی دکترای ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

جعفر رجبلو

دانشجوی دکتری جامعه شناسی توسعه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران، ایران