کمال، رقم جدید گندم نان زمستانه با عملکرد دانه بالا و سازگاری به شرایط دیمزارهای مناطق سرد و معتدل سرد در ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RAFHC-11-2_006

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1402

Abstract:

معرفی ارقام جدیدگندم دیم پرمحصول تاثیر زیادی بر افزایش و پایداری تولید در دیم زارهای کشور دارد. رقم کمال حاصل برنامه به نژادی گندم نان در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور می باشد. این رقم از دورگ گیری بین لاین Sbn//Trm/k۲۵۳ و لاین ۸۸Zhong۲۱۸//Ctk/Vee/۳/Kvz/Gv//Prl در سال زراعی۱۳۸۰-۸۱ در مراغه تولید شد. ارزیابی نسل های در حال تفکیک در ایستگاه تحقیقات دیم مراغه (۸۷-۱۳۸۲) انجام گرفت. رقم کمال طی سال زراعی۹۰-۱۳۸۹ در قالب آزمایش مقدماتی در ایستگاه های سرد و معتدل ارزیابی و میانگین عملکرد دانه آن۲۲۳۴ کیلوگرم در هکتار بود. در سال۱۳۹۰-۹۱ رقم جدید در قالب آزمایش پیشرفته مقایسه عملکرد بررسی و با ۱۷۱۹ کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه انتخاب و به مدت سه سال در آزمایش سازگاری و پایداری عملکرد در ایستگاه های تحقیقاتی مناطق سرد و معتدل سرد دیم ارزیابی شد. میانگین عملکرد دانه رقم جدید و ارقام شاهد آذر ۲ و اوحدی در این بررسی به ترتیب ۲۱۲۰، ۲۰۶۶ و ۲۰۸۳ کیلوگرم در هکتار بود. رقم کمال به همراه شاهدهای سرداری، آذر۲، هما، اوحدی، باران، صدرا و هشترود طی سه سال زراعی (۱۳۹۵-۹۷) در قالب آزمایشات تحقیقی- ترویجی و پایلوت های انتقال یافته در استان آذربایجان شرقی از نظر عملکرد و سایر صفات زراعی مقایسه شد. در این آزمایشات میانگین عملکرد دانه رقم کمال ۲۶۰۴ و ارقام شاهد متداول منطقه (صدرا، آذر۲، باران، هما، اوحدی و سرداری) ۲۲۳۰ کیلوگرم در هکتار بود، که عملکرد دانه رقم جدید ۱۷ درصد نسبت به میانگین شاهدها برتر بود. بر اساس آزمون های پایداری رقم کمال از پایداری عملکرد دانه بالا در طول سال ها برخوردار بود. رقم کمال دارای عادت رشد زمستانه، مقاومت به سرما و خشکی، میانگین تعداد روز تا ظهور سنبله ۱۴۳ روز (از اول ژانویه)، میانگین ارتفاع گیاه ۶۷ سانتی متر و میانگین وزن هزار دانه ۴۰ گرم است. رقم کمال نسبت به بیماری های زنگ زرد و زنگ قهوه ای حساس ولی از کیفیت نانوایی خوب برخوردار است. این رقم به دلیل دارا بودن ویژگی های مطلوب زراعی برای کاشت در مناطق سرد و معتدل سرد دیم انتخاب و معرفی شده است.

Keywords:

گندم دیم , پتانسیل تولید , تحمل به خشکی , تحمل به سرما و عادت رشد زمستانه

Authors

ابراهیم روحی

استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران

مظفر روستایی

دانشیار، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران

صابر گلکاری

دانشیار، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. کرج. ایران.

اسماعیل زاد حسن

مربی، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران

جعفر جعفر زاده

استادیار، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران

مقصود حسنپور حسنی

مربی، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران

بهزاد صادق زاده

دانشیار، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران

داود صادق زاده

دانشیار، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران

غلامرضا عابدی اصل

مربی، بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران.

حسن احمدی

مربی، موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

غلامرضا خلیل زاده

استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران

رضا حق پرست

دانشیار، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران.

رحمان رجبی

محقق، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران.

مصطفی آقایی سربرزه

استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

ملک مسعود احمدی

محقق، بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بجنورد، ایران

کاظم سلیمانی

محقق، بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی زنجان، ایران

تقی بابایی

محقق، بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اراک، ایران

رسول اسلامی

محقق، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران.

علیرضا خداشناس

استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بجنورد، ایران

فرزاد افشاری

استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

رحیم هوشیار

محقق، بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران

سید محمود عطاحسینی

محقق، بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

محسن یاسایی

استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی شیراز، ایران

رامین روح پرور

استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

صمد سرکاری

مربی، بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران.

معصومه خیرگو

محقق، بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گرگان، ایران

محمود مرادی

محقق، بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران

صفرعلی صفوی

دانشیار، بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران.

نصرت اله طباطبایی

محقق، بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اهواز، ایران

شهریار کیا

محقق، بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گرگان، ایران

محمد دالوند

محقق، بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اهواز، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • بی نام. ۱۳۹۸. دستورالعمل فنی کاشت و داشت و برداشت ...
  • حسنپور حسنی، م.، افشاری، ف.، یاسائی، م.، عطا حسینی، م.، ...
  • Maleki, A., Majidi-Harvan, I., Heidari-Sharif-Abad, H. and Nur-Mohammadi, G., ۲۰۰۹. ...
  • Bhutta, W. and Tahira, I. ۲۰۰۵. Association analysis of some ...
  • Sharma, I., Tyagi, B. S., Singh, G., Venkatesh, K. and ...
  • Passioura, J. ۲۰۰۷. The drought environment: physical, biological and agricultural ...
  • Rajaram, S. and van Ginkle, M. ۲۰۰۱. Mexico, ۵۰ years ...
  • نمایش کامل مراجع