خلاصه فعالیتهای علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 806
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,712
رتبه علمی در کل کشور: 314
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 20
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 6 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

استفاده از بقایای محصولات زراعی به منظور کنترل علف های هرز مزارع نخود و عدس دیم(مقاله مروری) نوشته داود صادق زاده اهریایجاد و توسعه پلاتهای آزمایشی آلوده به Fusarium oxysporum f.sp lentis قارچ عامل پژمردگی عدس، برای شناسایی منابع مقاومت در ژرم پلاسمهای بین المللی و پیشرفته نوشته فرشید محمودی و بهروز فتاحینخود رقم آنا، مناسب کشت پائیزه در شرایط دیم مناطق سرد نوشته یداله فرایدی و حسن مهدیه و فرشید محمودی و داود صادق زاده اهریمعرفی نخود سفید مناسب کشت پائیزه در مناطق معتدل و سرد دیم با نام نصرت نوشته یداله فرایدی و عادل جهانگیری و محسن مهدیه و فرشید محمودی و سارا علیپورسنا، رقم جدید عدس مناسب برای کشت بهاره در مناطق سردسیر دیم نوشته داود صادق زاده اهری و حسن مهدیهمناسب ترین تراکم بوته نخود در کشت بهاره مناطق سردسیر تحت شرایط دیم نوشته یداله فرایدیکمال، رقم جدید گندم نان زمستانه با عملکرد دانه بالا و سازگاری به شرایط دیمزارهای مناطق سرد و معتدل سرد در ایران نوشته مظفر روستایی و اسماعیل زاد حسن و جعفر جعفر زاده و مقصود حسنپور حسنی و بهزاد صادق زاده و داود صادق زاده و رضا حق پرست و رحمان رجبی و رسول اسلامیآسمان، رقم گندم نان بهاره زودرس، مناسب برای کشت در شرایط خشکی و گرمای شدید آخر فصل در دیمزارهای مناطق گرمسیر کشور نوشته محتشم محمدی و مقصود حسن پور حسنی و مظفر روستاییبهدان، رقم جو مناسب برای کشت در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیرکشور نوشته مظفر روستاییسائین رقم جدید گندم نان زمستانه سازگار با دیمزارهای سرد استان اردبیل و مناطق مستعد شمال غرب کشور در شرایط آبیاری تکمیلی نوشته مظفر روستایی و مقصود حسنپور حسنی و اسماعیل زاد حسن و داود صادق زاده اهری و بهزاد صادق زاده و رسول اسلامی و رضا حق پرست و رحمان رجبیصدرا رقم جدید گندم نان زمستانه با پتانسیل عملکرد بالا، مناسب کاشت در مناطق سرد و معتدل سرد دیم کشور نوشته مظفر روستایی و اسماعیل زادحسن و جعفر جعفرزاده و مقصود حسنپور حسنی و بهزاد صادق زاده و رضا حق پرست و رحمان رجبی و رسول اسلامی و نوذر بهرامیآتا، رقم جدید نخود، مناسب کشت پائیزه در دیم زارهای مناطق سرد و معتدل کشور نوشته یداله فرایدی و محسن مهدیه و فرشید محمودیسپهر، رقم جدید عدس برای کشت در مناطق نیمه گرمسیری نوشته رحمت الله کریمی زاده و محتشم محمدی و داود صادق زاده اهری و یداله فرایدی و محسن مهدیه و محمدرضا شهاب و حمیدرضا پورعلی بابا و فرشید محمودیطلوع، اولین رقم علوفه ای ماشک معمولی مناسب کشت در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر دیم کشور نوشته خشنود علیزادهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دو ژنوتیپ امیدبخش نخود دیم درکشت پاییزه و انتظاری در مزارع زارعین نوشته داود صادق زاده اهریبیله سوار، رقم جدید عدس دانه درشت و متحمل به بیماری پژمردگی فوزاریومی برای کشت در مناطق دیم کشور نوشته حمیدرضا پورعلی بابا و یدالله فرایدی و محمدرضا شهابرقم جدید علوفه دیم از گونه ماشک (Vicia panonica) با نام لامعی برای کشت پاییزه در مناطق سردسیر و معتدل سرد ایران نوشته خشنود علیزاده دیزجارزیابی شکاف عملکردی لاین ها و ارقام گندم دوروم در شرایط تحقیقاتی و مزارع زارعین نوشته رضا محمدی و عبدالوهاب عبداللهیمقایسه روش های کاشت و داشت مکانیزه نسبت به شیوه سنتی و اثر آن ها برعملکرد دانه نخود در در شرایط دیم نوشته داود صادق زاده اهری و محسن مهدیه و جلیل عطاریلرثمین، رقم جدید نخود متحمل به تنش خشکی، دانه درشت و پر محصول برای کشت بهاره در مناطق سرد دیم کشور نوشته یدالله فرایدی و محسن مهدیه و فرشید محمودی و حمید رضا پورعلی بابا و اکبر شعبانی و محمد رضا شهاب و ایرج کرمی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

گزارش پژوهشی نهایی بررسی مقایسه و تعیین تاریخ کشت و میزان بذر ارقام نخود (1375)گزارش پژوهشی نهایی بررسی در خزانه بین المللی ارقام نخود تحمل به سرما (1375)دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه گندم در شرایط دیم (1378)گزارش پژوهشی نهایی طرح تحقیقاتی انتخاب خطی کارمناسب برای کشت گندم دیم (1376)گزارش پژوهشی نهایی آزمایش بین المللی بررسی سازگاری ماشک ‭Vicia ervibia‬ (1374)گزارش پژوهشی نهایی مقایسه کاربرد چند علفکش بر روی علف های هرز عدس دیم (1375)گزارش پژوهشی نهایی بررسی طول کلیوپتیل و ارتباط آن با مقاومت به سرمادرارقام گندم (1376)گزارش پژوهشی نهایی بررسی در توده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک جو در شرایط دیم (1375)گزارش پژوهشی نهایی بررسی در خزانه بین المللی برق زدگی نخود ‭( 96 - CIABN - A )‬ (1375)گزارش پژوهشی نهایی آزمایش بین المللی بررسی سازگاری ماشک ‭Vicia sativa ‬در شرایط دیم (1374)گزارش پژوهشی نهایی بررسی و شناسایی گونه های مختلف اگروتیس‭(Agrotis spp‬0 ) و تعیین گونه یا گونه های غالب آن در زراعت نخود دیم مناطق مراغه و هشترود (1376)گزارش نهایی طرح بررسی اثر تاریخ و عمق کاشت در میزان آلودگی گندم پاییزه به بیماری سیاهک پنهان پاکوتاه گندم با عامل ‭Tilletia controversa kuhn ‬درمناطق دیم (1376)دستورالعمل فنی یادداشت برداری ارقام گندم و جو در مناطق سردسیر و نیمه سردسیر و گرمسیر و نیمه گرمسیر (1374)نتایج تحقیقات به زراعی گندم و جو سال زراعی ‮‭73 - 74‬ (1374)نتایج تحقیقات به نژادی گندم سال زراعی ‮‭73 - 74‬ (1374)گزارش شرکت در کارگاه علمی حاصلخیزی خاک‭Soil fatility workshop‬برگزار شده در مرکز تحقیقات ایکاردا - سوریه‮‭19‬ ‭ICARDA - Syria ‬تا ‮‭23‬ نوامبر ‮‭1995‬ (1374)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی ارقام و لاینهای گندم دوروم درآزمایشات مقایسه عملکرد در مناطق سردسیر (1374)گزارش سالیانه طرح بررسی اثر تاریخ وعمق کشت درکاهش آلودگی گندم پاییزه به بیماری سیاهک پنهان پاکوتاه گندم با عامل ‭Tilletia controversa khun ‬در مناطق دیم (1374)گزارش نهایی طرح بررسی مقاومت ارقام پیشرفته گندم، نامزد نامگذاری در دیمات کشورنسبت به زنگهاوبیماریهای برگی در مزرعه ()گزارش نهایی طرح بررسی وانتخاب ارقام مقاوم به بیماری ویروسی کوتوله گی زردجو ‭BYDV ‬ازبین ارقام و لاینهای دریافتی از ایکاردا (1374)گزارش نهایی طرح بررسی و تعیین مناسبترین روش کنترل علفهای هرز نخود (1378)گزارش نهایی طرح ارزیابی بیماریهای برق زدگی و پژمردگی فوزاریومی در مزارع نخود دیم (1378)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی و مقایسه عملکرد لاینهای بین المللی نخود سفید در شرایط دیم ‭95-1-CIYT-sp-95 2-CISN-sp‬ (1374)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی کاربردادوات جهت کنترل مکانیکی علفهای هرز در زراعت نخود دیم (1374)گزارش پژوهشی نهایی بررسی توده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک گندم دیم در آزمایشات بین المللی ‭(F2 CIT)‬ (1374)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی در توده های دورگ نسلهای در حال تفکیک عدس در شرایط دیم ‭F6‬ (1374)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی و مقایسه عملکرد لاینهاو ارقام نخود سفید و سیاه در شرایط دیم (1374)گزارش پژوهشی نهایی طرح مقایسه عملکرد ارقام گندم در آزمایشات مقایسه عملکرد در شرایط دیم درمناطق سردسیری(آزمایشات داخلی) (1374)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی عملکردارقام گندم در آزمایشات مقایسه عملکرد درشرایط دیم در مناطق سردسیر (منطقه ای) (1374)گزارش بازدیدازمراکزوموسسات تحقیقات کشاورزی ترکیه و سیمیت ‮‭25- 18‬‭) CIMMYT/Turkey ‬تیرماه ‮‭1375‬‭= 15,1996-8 july‬ (1375)