جایگاه نهادهای خیریه در الگوهای حکمرانی: واکاوی چالش های موجود در نظام حکمرانی ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 42 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECS-1-2_007

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1402

Abstract:

توجه به نهادهای خیریه به واسطه گسترش روزافزون نقش آنها در اداره جامعه به شکل فزاینده ای رو به گسترش است؛ به همین دلیل، تنظیم روابط و تعیین جایگاه نهادهای خیریه در الگوی حکمرانی جامعه و پرداختن به چالش های موجود در این حوزه اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر با انگیزه واکاوی چالش های موجود در نظام حکمرانی ایران طراحی و اجرا شد. ابتدا با بررسی ادبیات و مبانی نظری موجود در حوزه مدیریت دولتی، الگوهای حکمرانی و ویژگی های آنها احصاء و سپس با مرور مجموعه مطالعات و پژوهش های انجام شده در داخل کشور آن دسته از چالش هایی که به نوعی به نظام حکمرانی قابل انتساب هستند، شناسایی و در ۹ حوزه دسته بندی شدند. سپس با طراحی پرسشنامه ای بر مبنای طیف لیکرت با بررسی نظرات ۳۱ نفر از فعالین این حوزه، با استفاده از ماتریس اهمیت عملکرد، چالش های شناسایی شده ارزیابی و اولویت بندی شدند. نظرات فعالان نشان می دهد فقدان اطلاعات و آمار دقیق در حوزه خیریه ها، ضعف در شفافیت منابع و مصارف، پیچیدگی صدور و تمدید مجوز، مشخص نبودن مرجع نظارت و فرار مالیاتی، به ترتیب اولویت، مهم ترین چالش های موجود محسوب می شوند. بر مبنای تحلیل های انجام شده بخش عمده ای از این چالش ها ناشی از ویژگی های الگوی حکمرانی موجود در کشور بوده و برای برو ن رفت از این وضعیت پیشنهادهایی ارائه شده است.

Authors

حبیب الله رعنایی کردشولی

نویسنده مسئول:دانشیار بخش مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

رضا دهاز

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • نهادهای خیریه در ایران ، فرصت ها و چالش ها [مقاله کنفرانسی]
 • آسیب شناسی خیریه ها در بستر نظریه تکافل اجتماعی [مقاله کنفرانسی]
 • الوانی، س و قشقایی، ف. (۱۳۸۵). سازمان های غیردولتی و ...
 • ایکنا. (۱۳۹۹). گزارش ایکنا از اختتامیه همایشی ملی خیر ماندگار/آسیب ...
 • بوریس، ا. (۱۳۸۶). نهادهای وقفی و خیریه در امریکا، ترجمه ...
 • نیکوکاری و خیریه، آسیب ها و چالش ها [مقاله کنفرانسی]
 • حیدری، ن. (۱۳۹۷). چالش های حقوقی خیریه ها و سمن ...
 • تاثیر حاکمیت بر شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری نهادهای خیریه [مقاله کنفرانسی]
 • خان محمدی، ه. (۱۳۹۸). آسیب شناسی سازمان های مردم نهاد ...
 • دوله، ف، سیف اللهی، س و زنجانی، ح. (۱۳۹۸). مطالعه ...
 • رعنایی، ح و مرتضوی، م. (۱۳۹۱). تفکر شبکه ای در ...
 • رضازاده، ف. (۱۳۹۸). قوانین مالیات مربوط به موسسات خیریه، قابل ...
 • زارع، ف و شجاعی فرد، ع. (۱۳۹۸). نظارت بر اعمال ...
 • سالارزهی، ح و ابراهیم پور، ح. (۱۳۹۱). بررسی سیر تحول ...
 • سالاری، س، رحیم نیا، ف، خوراکیان، ع و مرتضوی، س. ...
 • بررسی و آسیب شناسی فعالیت موسسات خیریه و تعیین عوامل موثر بر بهبود عملکرد آنان (با تاکید بر موسسات خیریه استان خراسان رضوی) [مقاله کنفرانسی]
 • مرکز پژوهش های مجلس. (۱۴۰۱). درس آموخته های تشکل های ...
 • مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (۱۴۰۰a). ترسیم و آسیب ...
 • مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (۱۴۰۰b). اظهارنظر کارشناسی درباره ...
 • مرکز پژوهش های مجلس. (۱۴۰۰c). اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح حمایت ...
 • مرکز پژوهش های مجلس. (۱۴۰۰d). اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح ناظر ...
 • مرکز پژوهش های مجلس. (۱۴۰۰e). مطالعه وضعیت تشکل های مردم ...
 • مرکز پژوهش های مجلس. (۱۴۰۰f). اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح حمایت ...
 • مرکز پژوهش های مجلس. (۱۳۹۴). تالار گفتگوی سازمان های مردم ...
 • مرکز پژوهش های مجلس. (۱۳۹۲a). بررسی الگوی نظارت بر نهادهای ...
 • مرکز پژوهش های مجلس. (۱۳۹۲b). سازمان های مردم نهاد، رکن ...
 • مرکز پژوهش های مجلس. (۱۳۸۶). جایگاه حقوقی موسسات خیریه ...
 • معاونت امور سازمان های مردم نهاد مرکز امور اجتماعی و ...
 • تحلیل محتوای کیفی درآیین پژوهش : ماهیت،مراحل و اعتبارنتایج [مقاله ژورنالی]
 • مسعودی پور، س و باقری نصرآبادی، م. (۱۳۹۷). اولویت بندی ...
 • مرتضوی، م و محمدی دوست، ح. (۱۳۹۷). آسیب نظام خیریه ...
 • بررسی تطبیقی نظارت دولت بر موسسات خیریه ایران و انگلستان [مقاله کنفرانسی]
 • مرادی، م. (۱۳۹۸). نهاد حکمران، سیاست گذار یا تصدی گر؟، ...
 • ReferencesAfrican Development Bank. (۲۰۲۱). Evaluation of the AfDB’s Engagement with ...
 • Ahmadvand, W. M., and Khorasani, R. (۲۰۱۷). Charity institutions in ...
 • Burris, E. (۲۰۰۷). The endowment and charity institutions in America. ...
 • Burris, E. (۲۰۰۷). The endowment and charity institutions in America. ...
 • Christensen, T., and Lægreid, P. (۲۰۲۲). Taking stock: New Public ...
 • Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic. (۲۰۲۱). The ...
 • Kjar, A. M. (۲۰۰۴). Governance. Polity Press, UK ...
 • Khanmohammadi, H. (۲۰۱۸). Pathology of NGOs. Shahid Beheshti School of ...
 • visible: iranthinktanks.com/pathology-of-non-governmental-organizations-ngos/. ]In Persian[Masoudipour, S., and Bagheri Nasrabadi, M. (۲۰۱۷). ...
 • Momeni Rad. A., Aliabadi, Kh., Fardanesh, H., and Mozayyani, N. ...
 • Newman, J. E. (۲۰۰۱). Modernizing governance: New Labour, policy and ...
 • Pfiffner J.P. (۲۰۰۴). Traditional Public Administration versus The New Public ...
 • Pierre, J. (Ed.). (۲۰۰۰). Debating governance: Authority, steering, and democracy. ...
 • Vice President of NGOs of the Social and Cultural Affairs ...
 • World Bank. (۲۰۲۲). World Wide Governance Indicators., retrieved from: http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents ...
 • World Bank. (۲۰۱۸). Migration and Remittances: Recent Developments and Outlook. ...
 • Zare, F., and Shujaeefard, A. (۲۰۱۸). Monitoring government actions through ...
 • نمایش کامل مراجع