واکاوی مفاهیم امنیت و عدالت در پرتو آینده پژوهی دینی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 67

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IGACR08_075

تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1402

Abstract:

دین اسلام علاوه بر جامعه آرمانی، که نوید تحقق آن را در فرجام تاریخ داده است، از پیروان خود انتظار دارد که با الهام از شاخص های آن جامعه آرمانی، به اقضای امکانات و توانمندی اجتماعی خود بکوشند تا در یک روند تکاملی حداقل هایی از ویژگی های جامعه مطلوب اسلامی را محقق سازند. با الهام از آموزه های اسلامی همچون سنت های اجتماعی و صبغه عبرت آموزی آن و فلسفه انتظار، می توان نوعی آینده پژوهی دینی را استخراج نمود که حاصل آن، ترسیم چشم اندازی دقیق از آینده ای آرمانی باشد. با قراردادن این اینده مطلوب به عنوان هدف، می توان آینده های مقدور را به عنوان حلقه های میانی نیل به ویژگی های جامعه آماده ظهور، طراحی و تعریف نمود که از الزامات تحقق تمدن نوین اسلامی به شمار می آید براین اساس هدف این مقاله ارائه تصویری از اینده در پرتو اندیشه تشیع و بر پایه آینده پژوهی دینی به عنوان پیشران تحقق تمدن نیروی اسلامی است که ناگزیر از تبیین قلمرو مفهومی، ابعاد و شاخص هایی مانند امنیت و عدالت در قلمرو آرمان مهدوی است روش تحقیق به کار گرفته شده در این مقاله نیز توصیفی - تحلیلی با رویکرد اینده پژوهی است که در نهایت خواننده را به درک درست و روشنی از این حوزه مفهومی نائل کند و نتایج مقاله نشان می دهد امنیت و عدالت مهدوی به معنای واقعی کلمه در حیات طیبه اسلامی متجلی است.

Authors

علی رضا کی قبادی

پژوهشگر رسانه ملی و دبیرگروه آینده پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی