بررسی استراتژی های مدیریت توسعه با تاکید بر حقوق مالی در شرکت های نوپا

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 97

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MGTCONF5_052

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

Abstract:

در این مقاله مروری، استراتژی های مدیریت توسعه با تاکید بر حقوق مالی در شرکت های نوپا مورد بررسی قرار می گیرند. شرکت های نوپا به عنوان عوامل اصلی توسعه اقتصادی شناخته می شوند و با ایده های نوآورانه و فناوری های پیشرفته، نقش مهمی را در این حوزه ایفا می کنند. مقاله به بررسی تعریف و ویژگی های شرکت های نوپا، نقش استراتژی های مدیریت توسعه در ارتقاء عملکرد شرکت ها، تاثیر حقوق مالی بر ارزش شرکت، و استراتژی های موفق مدیریت توسعه با تاکید بر حقوق مالی می پردازد. همچنین، چالش ها و راهکارهای مدیریت توسعه در زمینه حقوق مالی بررسی شده و تجدید نظر در استراتژی ها و حقوق مالی در طول زمان مورد بحث قرار می گیرد.

Keywords:

Authors

بهاره جوادی مفرد

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت مالی، گرایش حقوق مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

محسن فولادوند

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی، گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)،اصفهان،ایران

عبداله افراسیابی کشکولی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی، گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)،اصفهان،ایران

هدایت افشاری

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی، گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)،اصفهان،ایران