بررسی تاثیر دانش مشتری و قابلیت های بازاریابی بر نوآوری خدمات مشتریان (مورد مطالعه: بانک آینده)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 130

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF06_024

تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1402

Abstract:

امروزه نوآوری رکن مهمی در توسعه فعالیت ها و ارائه خدمات می باشد. سیستم های مالی در کشورها دارای اهمیت ویژه ای هستتدد که باعث شده نظام بانکداری دارای نقش اساسی در توسعه خدمات اقتصادی باشد. از طرفی در فضای رقابتی کنونی باید توجه داشت که بانک ها در تلاشند تا بتوانند مشتریان بیشتری را جلب نمایند لذا در راستای این کار توسعه دانش مشتری و اخذ دانش مشتری دارای اهمیت زیادی می باشد لذا در این مقاله به بررسی تاثیر دانش مشتری و قابلیت های بازاریابی بر نوآوری خدمات مشتریان پرداخته شده است. جامعه آماری شامل مشتریان بانک آینده می باشد که در این راستا از نظرات ۳۸۴ نفر استفاده شده است. روش تحقیق این مقاله پیمایشی می باشد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری انجام شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق دانش مشتری بر قابلیت بازاریابی تاثیرگذار است که مقدار آن ۰.۶۴ می باشد، دانش مشتری بر نوآوری خدمات مشتری تاثیرگذار است که مقدار آن ۰.۳۲ می باشد و قابلیت بازاریابی بر نوآوری خدمات مشتری تاثیرگذار است که مقدار آن ۰.۴۳ می باشد.

Authors

فاطمه قموشی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه ازاد واحد تاکستان