خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,832
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: Azad University
رتبه علمی در کل کشور: 174
رتبه علمی در بین Azad University: 77
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 18 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 17 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

بررسی ارتباط بین مولفه های مدل پنج عاملی شخصیت و شادکامی در دانشجویان نوشته علی حسینی مهر و عذرا رحمانیبررسی وضعیت مولفه های کفایت اجتماعی در طراحی برنامه درسی پایه ششم ابتدایی از منظر معلمان نوشته علی حسینی مهر و سهیلا زال بیگیرابطه ی ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران دوره متوسطه شهر قزوین نوشته علی حسینی مهر و هاجر امامیرابطه ی ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران دوره متوسطه شهر قزوین نوشته علی حسینی مهر و هاجر امامیتاثیر دما، سرعت جابه جایی هوا، و روش آماده سازی در فرایند خشک شدن انگور بیدانه سفید نوشته محمد غلامی پرشکوهیبررسی سطوح نسبی مقاومت به شانکر باکتریایی در ژرم پلاسم ایرانی آلبالو نوشته شهاب رنجبری و سیده نیکو کاکوانتاثیر دو، چهار و شش هفته بی تمرینی پس از یک دوره تمرین پلایومتریک بر کنترل پاسچر مردان دانشجو نوشته منوچهر دژآهنگ و ذبیح اله نقی لومقایسه تاثیر شش هفته تمرین مقاومتی- تعادلی، سرعتی- تعادلی و تعادلی بر تعادل پویای مردان سالمند فعال نوشته حسین رستم خانیتاثیر قطع آبیاری بر خصوصیات کیفی و عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا در شرایط کاربرد روی نوشته سعید سیف زاده و اشکان اشکیانی و سید علیرضا ولدآبادی و اسماعیل حدیدی ماسولهبررسی اثر متقابل کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه بر صفات کمی و کیفی ذرت شیرین (Zea mays L. saccharata) در کشت تاخیری نوشته رسول علی و سعید سیف زاده و علیرضا ولدآبادی و محسن یوسفیاثر تقسیط کود نیتروژن بر صفات اکو فیزیولوژیکی دو رقم ذرت در شرایط آبیاری معمول و تنش نوشته سعید سیف زاده و جاوید نوروزی و حمیدرضا ذاکرین و اسماعیل حدیدی ماسوله و محسن یوسفیتاثیر زمان برداشت بر صفات کمی و کیفی سه رقم گلرنگ در کشت دومنظوره برای تولید دانه و علوفه نوشته محمد هادی کارگر و سعید سیف زاده و حمیدرضا ذاکرینبررسی اثر کودهای زیستی و سطوح نیتروژن بر صفات زراعی و شاخص های کارایی نیتروژن در ذرت علوفه ای نوشته مهران کریمی و سعید سیف زاده و حمیدرضا ذاکرین و اسماعیل حدیدی ماسولهمقایسه پایداری نظام های تولید گندم آبی و ذرت دانه ای با رویکرد تحلیل امرژی (مطالعه موردی: حوضه آبریز دز) نوشته نرگس کارگریتهیه نقشه رقومی مدیریتی کاربرد علف کش با استفاده از GPS جهت به کارگیری در سامانه سمپاشی میزان متغیر (VRA) نوشته حمیدرضا شفیع خانیمدل سازی ریاضی و آزمون تزریق در یک سامانه آزمایشگاهی سمپاش تزریق مستقیم (DI) نوشته داود محمد زمانی و علی رستمینقش سواحل مکران در پیشبرد قدرت منطقه ای ایران نوشته اسدالله اطهریتاثیر چرخه روشنایی بر زیست شناسی شب پره آرد Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) در شرایط آزمایشگاهی نوشته زینب مقد م فر و هاجر پاکیاریتاثیر افشای اطلاعات استراتژیک، غیرمالی و مالی بر مدیریت سود نوشته سید جلال الدین حسینی غنچه و زهرا محمدیلرEffect of urea and nitrapyrine on quantitative and qualitative characteristics of barley cultivars (Hordeum vulgare L.) under different tillage conditions نوشته امین طاهریان فر و اسماعیل حدیدی ماسوله و سعید سیف زاده

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

تاکنون 3 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: