مقالات بازاریابی خدمات بانکی در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بازاریابی خدمات بانکی درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بازاریابی خدمات بانکی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 1,289 مقاله در زمینه بازاریابی خدمات بانکی استخراج شده است.

لیست مقالات بازاریابی خدمات بانکی در صنعت بانکداری

1. بررسی تاثیر شایستگی های محوری در صنعت بانکداری بر واکنش های مثبت رفتاری مصرف کنندگان
2. بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر واکنش مشتری با نقش واسطه ای ارزش ویژه برند در بانک سینا در سطح استان مازندران
3. بررسی تاثیر تجربه مشتری بر تبلیغات دهان به دهان سنتی و الکترونیکی در شعب بانک سینا منطقه مازندران
4. عوامل موثر بر وفاداری مشتریان تجاری و شرکتی حساب های جاری بانک سپه و ارائه راهکار جهت حفظ و نگهداشت مشتریان
5. نقش بازاریابی داخلی بر رفتار کارکنان: یک مدل میانجی تعدیلگر
6. ارائه مدل توسعه محصول جدید بانکی مبتنی بر بازاریابی بذر
7. اثرات بازاریابی ویروسی بر مشتریان بانک در استفاده از خدمات نوین بانکی
8. بررسی تاثیر نام تجاری و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر تمایلات مشتریان به پرداخت در صنعت بانکداری با نقش میانجیگری هویت برند مشتری و ارزش ویژهی برند
9. شناسایی و اولویت بندی پیشران های موثر بر آینده بازاریابی هوشمند در صنعت بانکداری با تمرکز بر فناوری بلاک چین با بکارگیری دلفی فازی و کداس
10. بررسی تاثیر بازاریابی یکپارچه بر نگرش برند با میانجی گری شهرت برند در صنعت بانکداری( کارکنان بانک های خصوصی استان اردبیل .)
11. ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشران های موثر روی آینده بازاریابی نوآورانه در صنعت بانکداری با تمرکز بر فناوری بلاک چین
12. بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی و استراتژی تبلیغات بر تمایل به خرید مجدد در صنعت بانکداری
13. بررسی عوامل موثر بر بازاریابی چابک دیجیتال در صنعت بانکداری با بهره گیری از نقشه شناختی
14. تدوین استراتژی بازاریابی صنعت بانکداری جهت ورود به بازار بین الملل با رویکرد اقیانوس آبی
15. الگوی بازاریابی اجتماعی اثربخش در خدمات آنلاین صنعت بانکداری با استفاده از روش گراندد تئوری
16. تدوین الگوی بازاریابی رابطه مند در صنعت بانکداری ایران با رویکرد اعتمادآفرینی و وفادارساختن مشتریان
17. تحلیل رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با کیفیت خدمات صنعت بانکداری : نقش میانجی بازاریابی اخلاقی
18. تبیین الگوی انتخاب راهبرد های بازاریابی بانکداری تجاری مبتنی بر ارزش ویژه مشتری
19. شناسائی مولفه های مسئولیت اجتماعی در طراحی مدل بانکداری شرکتی پویا
20. خدمات فرا انتظار؛ طرح نوین بانکداری مشتری مدار
21. ارائه مدل بازاریابی الکترونیک بانکداری دیجیتال در ایران
22. بهره گیری از تحلیل عاملی در ارائه مدلی از عوامل مدیریت دانش بازاریابی
23. ارزیابی رابطه متغیر بازاریابی داخلی بر وفاداری مشتریان به خرید ازفروشگاه های اینترنتی
24. نقش مشتری مداری، مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی در بانکداری نوین
25. مروری بر کاربردهای هوش تجاری در حوزه های مدیریت اقتصادی و بازاریابی
26. بازاریابی رابطه مند و مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در محیط الکترونیکی ورابطه آن با تاثیر برند بر اعتماد مشتریان کارت های اعتباری در بانکداری الکترونیک
27. تیین مدل بازاریابی دیجیتال مبتنی بر بازی پردازی مجازی در بانکداری الکترونیک با رویکرد معادلات ساختاری
28. بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد بازاریابی بانک
29. تاثیر اخلاق بازاریابی اسلامی و بازاریابی همگرایی بر مزیت رقابتی و عملکرد بانک با تاکید بر نقش سواد دیجیتالی
30. بررسی تاثیر اخلاق بر فرایند بازاریابی داخلی در صنعت بانکداری
31. بررسی تاثیر اعتماد و ارزش ادراک شده بر قصد تبلیغات شفاهی مثبت با توجه به نقش میانجی تعهد مستمر در شعب بانک آینده در استان خراسان رضوی
32. بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر چابکی بازاریابی با نقش میانجی گری قابلیت نوآوری در شعب بانک آینده شهر مشهد
33. تاثیر بازاریابی رسانه اجتماعی، آگاهی از برند و تصویر برند بر رضایت مشتریان(مورد مطالعه: بانک آینده)
34. بررسی تاثیر دانش مشتری و قابلیت های بازاریابی بر نوآوری خدمات مشتریان (مورد مطالعه: بانک آینده)
35. بررسی تاثیر مدیریت ارتباط عمومی و نگرش به بازاریابی رابطه مند بر وفاداری به نام تجاری با نقش میانجی تعامل با مشتری و اعتماد به نام تجاری در بانک خاورمیانه
36. تاثیر قابلیت های بازاریابی، نوآوری و گرایش کارآفرینانه از طریق متغیر شبکه اجتماعی برعملکرد (مطالعه موردی بانک قوامین)
37. رفاه ذهنی: تاثیر کیفیت تجربه ارتباطی مشتری و اعتماد به برند (مورد مطالعه: شعب بانک رفاه کارگران شهر تهران)
38. ارائه مدل بازاریابی تجربی جهت نگهداری مشتریان در صنعت بانکداری(تجربه بانک رفاه)
39. بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر تصمیم خرید مشتریان بانک رفاه کارگران بوشهر
40. تحلیل استراتژیک بازاریابی خدمات بانک رفاه در شرایط کرونا با رویکرد SWOT
41. تبیین الگوی بازاریابی مالی با تاکید بر بخش بندی مشتریان بانک تجارت ایران
42. اثربخشی مدل خلق ارزش در بانک تجارت با رویکرد بازاریابی ویروسی
43. بررسی تاثیر شیوه های الکترونیکی بازاریابی دهان به دهان بر قصد استفاده از بانکداری همراه با توجه به نقش اعتماد و درگیری مشتری(مطالعه موردی: مشتریان شعب بانک ملت شهر تهران)
44. تاثیر تجربه مشتری از دریافت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی مشتری با نقش میانجی اعتماد به برند و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی(مورد مطالعه: بانک ملت)
45. بررسی نقش واسطه ای بازاریابی پایدار و بازارگرایی در تاثیر بازاریابی درونی بر عملکرد (مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهر مشهد)
46. بررسی رابطه بین ممیزی بازاریابی عصبی و ارایه موفق محصولات نوین بانکی از منظر مشتریان (مورد مطالعه :بانک ملت)
47. تاثیر بازاریابی رابطه مند در ایجاد مزیت رقابتی با تاکید بر رضایت و وفاداری مشتریان شعب بانک ملت تهران
48. ارزیابی اثربخشی تبلیغات چاپی مشترک بانک ملت و بیمه ما با استفاده از روش بازاریابی عصب پایه
49. بررسی تاثیر گزارشگری مالی بر شفافیت تصویر برند و بازاریابی رابطه مند در شعب بانک ملت شیراز
50. مطالعه نقش نوآوری بازاریابی در عملکرد شعب بانک ملت(مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهرستان سنندج)
51. بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر مشتری مداری و عملکرد فردی کارکنان شعب بانک صادرات- استان کهگیلویه و بویراحمد (حوزه ۲)
52. تاثیر هزینه آموزش و هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی بر افزایش جذب سپرده های بانکها (مطالعه موردی بانک صادرات استان مازندران )
53. بررسی رابطه ابعاد بازاریابی سبز داخلی با کیفیت خدمات در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: شعب بانک صادرات استان گیلان)
54. تبیین و ارزیابی فرایند اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان: مورد پژوهی بانک صادرات ایران
55. بررسی رابطه تبلیغات و خدمات نوین بانکی با جذب مشتریان شعب بانک صادرات دهدشت
56. بررسی تاثیر بازاریابی دیجیتال بر تصویر شرکت از طریق میانجی‎گری رضایت مشتری در بانک شهر تهران
57. بررسی مدل بازاریابی مالی بانک شهر با تاکید بر تکنولوژی های نوآور در خدمات مشتریان
58. سنجش کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری برای توسعه استراتژی‎های بازاریابی دیجیتال در بانک شهر
59. بررسی تاثیر رهبری کارآفرینانه بر عملکرد بازاریابی سازمان با توجه به نقش میانجی ظرفیت نوآوری (مطالعه موردی : بانک سینا ( شعب تهران ))
60. عوامل موثر بر کیفیت روابط ایجاد شده میان بانک با مشتری در صنعت بانکداری
61. تاثیر راهبردهای بازاریابی ارتباطی بر افزایش رضایت، اعتماد و وفاداری الکترونیکی مشتریان بانک سامان در فرآیند ارائه خدمات اینترنتی
62. تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، تبلیغ و محیط ارائهخدمات بر حفظ مشتریان با تاکید بر نقش میانجی ارزش ادراک شدهمطالعه موردی: مشتریان بانک کارآفرین
63. بررسی میزان استفاده از فنون بازاریابی رابطه مند در بهره وری و اعتمادسازی مشتریان بیمه ی عمر و سرمایه گذاری (مطالعه موردی : کارکنان بیمه امین بانک پارسیان )
64. ارزیابی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان بانک اقتصاد نوین
65. تاثیر بازاریابی تعاملی بر وفاداری به برند با تبیین نقش میانجی شیفتگی به برند و شهرت سازمانی
66. ارائه یک مدل ساختاری از تاثیرپذیری قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه بر پایه تبلیغات الکترونیکی و پذیرش فناوری در بین مشتریان بانک مسکن
67. تاثیر تعهد مدیریت در بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان بخشبازرگانی (مطالعه موردی: بانک مسکن در استان سیستان بلوچستان)
68. بررسی رابطه بین شهرت سازمانی با رضایت ارباب رجوع با توجه به نقش تعدیلگر بازاریابی منابع (مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی شهر کرمان)
69. بررسی تاثیر کیفیت رابطه بر پاسخ های رفتاری مشتریان در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه مشتری (مطالعه موردی: بانک کشاورزی تبریز)
70. بررسی مهارت ارتباطی بر عملکرد بازاریابی کارکنان بانک کشاورزی استان کردستان و استان همدان
71. بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک کسب وکار با فناوری اطلاعات با توجه به نقش قابلیتهای بازاریابی (مورد پژوهش : شعب بانک سپه در تهران)
72. بررسی تاثیر هوش بازاریابی بر بهبود عملکرد مالی با نقش میانجی تصویر شرکت (مورد مطالعه : شعب بانک سپه استان خوزستان)
73. بررسی رابطه بین قابلیت های بازاریابی پویا و عملکرد نوآوری (مورد مطالعه: کلیه شعب بانک سپه در استان گیلان)
74. بررسی تاثیر استفاده از ظرفیت های سازمانی برای افزایش ارزش مشتری (مطالعه موردی: مدیران و کارشناسان بازاریابی بانک سپه)
75. بررسی تاثیر کیفیت بازاریابی کانال همه کاره بر ارزش درک شده مشتریان (مطالعهموردی: مشتریان بانک سپه شعب شیراز)
76. بررسی تاثیر عوامل موثر بر کیفیت بازاریابی کانال همه کاره در بین مشتریان بانک سپه شعب شیراز
77. بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و رابطه آن با بازاریابی اخلاقی (مورد مطالعه: شعب بانک سپه استان قم)
78. ارائه الگوی بازاریابی مبتنی بر تجربه مشتریان در بانکداری دیجیتال (مورد مطالعه بانک سپه استان خوزستان)
79. شناسایی و رتبه بندی مولفه های بازاریابی رابطه مند به منظور نگهداری مشتریان بانک سپه
80. بررسی تاثیر بازاریابی اخلاقی بر وفاداری برند مشتریان در بانک سپه شهر تهران
81. تاثیر استراتژی بازاریابی الکترونیک بر کارایی شعب بانک سپه در شهرستان چابهار
82. طراحی و اعتبارسنجی مدل بازاریابی دیجیتالی چابک در بانک سپه با بهره گیری از روش داده بنیاد (مورد مطالعه: بانک سپه استان خراسان رضوی)
83. طراحی مدل سرمایه اجتماعی و ارزیابی آن در حوزه بازاریابی بانک های ملی و ملت
84. بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر مزیت رقابتی با در نظر گرفتن نقش های میانجی گرایشات استراتژیک بازار، برند و ارزش در بخش بانکداری (مورد مطالعه : شعب بانک ملی )
85. بررسی اثر بازاریابی درونی بر مشتری گرایی کارکنان با تاکید بر شاخص های چشم انداز، بهبود و توسعه، پاداش (مورد مطالعه: کارکنان شعب بانک ملی استان مازندران)
86. بررسی تاثیر بازاریابی دهان به دهان و کیفیت الکترونیک بر پشتیبانی تصمیم در حوزه بازارهای الکترونیک بانک ملی شهر گرگان
87. بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر تبلغات شفاهی در بین مشتریان شعب بانک ملی استان هرمزگان
88. تاثیر بازاریابی سبز بر کیفیت خدمات سیستم نوین بانکداری در شعب بانک ملی اصفهان
89. بررسی تاثیر عوامل آمیخته ترفیع بر موفقیت صندوق های قرضالحسنه شهرستان بابل
90. بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر بازاریابی دهان به دهان با نقش میانجیگری رضایت مشتری ( مورد مطالعه : شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران، استان خراسان شمالی)
91. تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری در صنعت بانکداری (مورد مطالعه : بانک قرض الحسنه مهر ایران)
92. بررسی تاثیر بازاریابی پارتیزانی بر قصد خرید مصرف کننده با نقش میانجی رضایت مشتری (مطالعه موردی: بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان اصفهان)
93. بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات با رضایت مشتری(مورد مطالعه :شعب موسسه اعتباری قرض الحسنه ولیعصر (عج))
94. بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات با رضایت مشتری مورد مطالعه:شعب موسسه اعتباری قرض الحسنه ولیعصر (عج)
95. بررسی اثربخشی تبلیغات صندوق قرض الحسنه توسعه عصربابل و شناسایی مهمترین عوامل در افزایش اثربخشی تبلیغات در بابل
96. اثر تبلیغات ویروسی بر رفتار کاربران شبکه اجتماعی تلگرام (مطالعه موردی بانک قرض الحسنه مهر ایران)
97. بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی دروفاداری مشتریان مطالعهموردی بانک قرض الحسنه مهر استان اردبیل درسال 1392
98. بررسی و ارائه راهکارهای نوین در ترویج فرهنگ قرض الحسنه
99. بررسی تاثیرتبلیغات دهان به دهان الکترونیکی برقصداستفاده ازخدمات بانک مشتریان
100. طراحی الگوی تبیین رابطه تبلیغات و قصد استفاده از خدمات الکترونیک بانک