بررسی آینده پژوهی در آموزش عالی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SEPP21_052

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

دولت ها و سازمان ها و ملتها تغییر و آینده را بهتر و بیشتر درک می کنند چرا که همه ما در اینده به گونه ایزندگی و کار خواهیم کرد که ب ا امروز متفاوت است . مسلما وقتی دولتها درک درستی از تغییرات ونحوه برخورذ باتغییرات داشته باشند و امکانات لازم برای روبرو شدن و استفاده بهینه از این تغییرات وجود داشته باشد باعثایجاد فرصت های بیشتری برای زندگی و تاثیر مثبت بر زندگی مردم خواهد داشت . آینده پژوهی ابهام ها وتردید ها و دغدغه های فرساینده مردم را کاهش می دهد و توانایی انتخاب های هوشمندانه جامعه و مردم راافزایش می دهد رشد کیفی و کمی آموزش عالی در دهه های اخیر برکسی پوشیده نیست اما نکته قابل تاملاین جاست که تمرکز بر بعد کمی دانشگاه ها بیش از بعد کیفی آن صورت گرفته است و دانشگاهها از لحاظ کیفیترجیح داده اند به سبک سنتی عمل کنند و با شرایط زمان همگام نشده اند و نتوانسته اند از ظرفیت های فناورانهاستفاده و نیازهای جامعه را برطرف کنند . در حال حاضر با ظهور فناوری های نوین و گسترش قابل توجه آن اینکاستی چشمگیر تر شده است . پس لازم است توجه به بعد کیفی در آموزش عالی مورد توجه و اصلاح وبازنگری قرار گیرد تا بتوانیم دورنمای روشنی از دانشگاه های موفق در آینده تعریف کنیم تا بتوان بر مبنای آنمسیر توسعه دانشگاه های کشور را طرح ریزی نمود . در این مقاله سعی شده به آینده پژوهی در آموزش عالی دردهه های آینده پرداخته شود تا دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بر اساس آن خط مشی خود را طراحی و برنامههای خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

Authors

صفیه زائری اصفهانی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی