تحلیل عددی الاستیک و پلاستیک پیچش میله های فلزی با مقاطع غیر گرد

Publish Year: 1380
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 78

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME09_027

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

اعضائی که تحت تاثبر گشتاورهای پیچشی می باشند، کاربرد زیادی به عنوان محورهای انتقال دهنده گشتاورپیچشی، در ماشتین آلات مختلف دارند. این محورهای انتقال دهنده گشتاور بسته به نوع کاربردشان ممکن استدارای مقاطع غیرگرد نیز باشند. تحلیل این نوع مقاطع پیچیدگی های خاصی دارد. زیرا فرضیات اعمال شده برایمقاطع گرد، در مورد آنها صدق نمی کند. در این مقاله، تحلیل الاستیک-پلاستیک پیچش میله های توپرغیر گرد بااستفاده از روش اجزای محدود انجام می شود و نتایج تحلیل برای مقطع هشت ضلعی با نتایج تجربی مقایسه شده وتطابق نسبتا خوبی بین آنها مشاهده شده است.

Keywords:

پیچش , مقاطع غیرگرد , تحلیل الاستیک و پلاستیک , گشتاور پیچشی

Authors

حسن مسلمی نائینی

استادیار، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی

محسن زارعی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی