حسابداری و حسابرسی گزارشگری پایداری با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری در ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FMEAD01_222

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1402

Abstract:

اکوسیستم نوآوری در حوزه حسابداری و حسابرسی به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای تحقق نوآوری و بهبود عملکرد سازمانها شناخته شده است . در این پژوهش ، ادبیات مربوط به حسابداری و حسابرسی گزارشگری پایداری با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری در ایران با مطالعه و مرور مقاله های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین روش تحقیق به صورت مروری هست . قوانین و مقررات مربوط به حسابداری گزارشگری پایداری ، آگاهی و آموزش مناسب کارکنان سازمانها در زمینه حسابداری گزارشگری پایداری با تمرکز بر توسعه اکوسیستم نوآوری ، فرهنگ سازمانی ، استفاده از تکنولوژی های پیشرفته و سیستم های اطلاعاتی مناسب ، همکاری بین سازمانها، دستگاههای دولتی ، صنعت و سایر نهادها در زمینه حسابداری گزارشگری پایداری و حسابرسی گزارشگری پایداری با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری ، به منظور اطمینان از صحت و قابل اعتماد بودن اطلاعات مندرج در گزارشهای پایداری ، انجام می شود. بهبود کیفیت اطلاعات، افزایش شفافیت ، افزایش اعتماد و افزایش ارزش سهام از جمله عواملی هستند که می توانند بهبود حسابرسی گزارشگری پایداری با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری را به همراه داشته باشند. با اینکه تحقیقات در حوزه حسابداری و حسابرسی و گزارشگری پایداری با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری در ایران همچنان در مراحل اولیه خود قرار دارد، اما شرکتها و سازمانها با تلاش برای بهبود و ترویج حسابداری و گزارشگری پایداری با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری و انتشار گزارشهای پایداری دقیق و قابل اعتماد، به بهبود حسابرسی گزارشگری پایداری با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری کمک کنند و اعتماد ذینفعان را به خود جلب کنند و به توسعه پایدار و نوآوری در سازمانها و صنایع کشور کمک کند.

Authors

نعمت مهدی زاده

دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد واحد تبریز، تبریز، ایران

مهدی زینالی

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران