بررسی میزان اثربخشی در کاربرد آزمون عملکردی در روش ازرشیابی کیفی- توصیفی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICISME06_155

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

از جمله مهم ترین مشکلات، روش تدریس سنتی بعضی از معلمان و به روز نبودن اطلاعات آنان است. در یک کلاس سنتی،نقش معلم انتقال دانش به دانش آموزان است در این کلاس ها دانش آموزان در زمینه یادگیری مفاهیم درسی، کمتر باموقعیت های چالش آور مواجه می شوند، فرصت های کمتری برای تعامل، هم فکری و بحث و گفت و گو با معلم و همکلاسانفرهم می شود. بحث گروهی جایگاه چندانی ندارد، شیوه تدریس اغلب معلمان سخنرانی است، مشارکت به ندرت در کلاسدیده می شود. در حالی که هدف از آموزش، انتقال مطالب از قبل آماده شده به دانش آموز نیست، بلکه باید به آنان آموخت کهچگونه یادبگیرند، به حل مسائل بپردازند و مطالب قدیم را با مطالب جدید ترکیب کنند. در این راستا علاوه بر تسلط داشتن برروش های تدریس جدید و نو، باید شیوه های ارزشیابی مناسبی برای سنجش میزان موفقیت را هم درنظر داشت. ارزشیابیکیفی- توصیفی یکی از این شیوه هایی ست که می تواند دامنه گسترده ای اطلاعات کسب شده از راه های مختلف را در چهارحیطه خیلی خوب، خوب، قابل قبول، نیاز به تلاش بیشتر مورد بررسی قرار دهد. در طی این ارزشیابی باید از ابزار هاییاستفاده نمود که دارای اعتبار و پایایی مناسب باشند. در این تحقیق به بررسی میزان اثربخشی آزمون عملکردی در طی انجامفرایند ارزشیابی کیفی توصیفی به روش کتابخانه ای و توصیفی انجام شده است.

Authors

زهرا اسلام زاده

کارشناس علوم تربیتی، آموزگار دبستان پسرانه شهید پوردلیر، شهرستان بندرعباس

معصومه مادومی نژاد

کارشناس آموزش ابتدایی، آموزگار دبستان پسرانه شهید پوردلیر، شهرستان بندرعباس

لیلا ایاغ

کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، آموزگار دبستان پسرانه شهید پوردلیر، شهرستان بندرعباس

مهلا ایران نژاد

کارشناس آموزش ابتدایی، آموزگار دبستان پسرانه شهید پوردلیر، شهرستان بندرعباس