بررسی رابطه ی بین عملکرد زیست محیطی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی:آزمون فرضیه پناهگاه آلودگی

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 73

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EPYA-7-14_002

تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1402

Abstract:

با توجه به شکست بازار در دارایی های زیست محیطی، بر لزوم دخالت دولت در سیاست گذاری و وضع قوانین زیست محیطی به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع تاکید شده است. در این راستا از سال ۱۹۷۰، اتخاذ سیاست هایزیست محیطی سخت گیرانه در کشورهای توسعه یافته رواج یافت و به طور همزمان سهم تولید صنایع آلوده بر در این کشورهابه طور معناداری کاهش پیدا کرد. برای تبیین این موضوع نظریه های مختلفی بروز نمود که مهم ترین آن ها فرضیه پناهگاه آلودگی است که با استفاده از نظریات تجارت آزاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی مکانیزم اثرگذاری شدت قوانین و سیاست های زیست محیطی بر کاهش آلودگی در کشورهای توسعه یافتهرا توضیح داده است. در این تحقیق به بررسی و آزمون فرضیه پناهگاه آلودگی با استفاده از جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دو الگوی متمایز پرداخته می شود. در الگوی نخست تاثیر قوانین و سیاست هایزیست محیطی بر جریان خروجی سرمایه گذاری خارجی از کشورهای توسعه یافته با استفاده از روش اثرات ثابتو در الگوی دوم رابطه ی بین جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شدت قوانین و سیاست های زیست محیطیدر کشورهای درحال توسعه با استفاده ازرویکرد داده های پانل پویا مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج برآورد الگو هابا استفاده از شاخص عملکرد زیست محیطی کشورها بیانگر آن است که بین عملکرد زیست محیطی ۲۸ کشور عضو OECDو با درآمد بالا و جریان خروج سرمایه گذاری آن ها رابطه مستقیم و معنادارو همچنین بین جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ۱۸ کشور درحال توسعه و عملکرد زیست محیطی آن ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر فرضیه پناهگاه آلودگی در هر دو الگوتاییدمی شود. بنابراین توصیه می گردد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه متناسب با ظرفیت جذب محیط زیست آن ها و همگام با سیاست های محافظت از محیط زیست صورت گیرد.

Authors

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • الف) منابع و مآخذفارسی۱. اصغری، مریم. و عاملی، پریسا (۱۳۹۰)."تست ...
 • برقی اسکویی، محمد. و یاوری، کاظم(۱۳۸۶)."سیاست های زیست محیطی، مکان ...
 • ب) منابع و مآخذ لاتینAliyu, M. (۲۰۰۵). "Foreign Direct Investment ...
 • Agras, Jean, Chapman, Duane (۱۹۹۹). "Analysis A Dynamic Approach to ...
 • Anderson, K. (۱۹۹۲). "Economics of Environmental Policies in Open Economies, ...
 • Asghari, Maryam (۲۰۱۳). "Does FDI Promote MENA Region’s Environment Quality? ...
 • Baumol, W. J. and Oates, W. E. (۱۹۸۸). The Theory ...
 • Cole, M. and Elliott, R. (۲۰۰۶). "Endogenous Pollution Havens: Does ...
 • Copeland, B., Taylor, M.S. (۲۰۰۴). "Trade, Growth, and the Environment". ...
 • Copeland, B. R., and M. S. Taylor (۱۹۹۴)."North-South Trade and ...
 • Di, Wenhua. (۲۰۰۷)."Pollution Abatement Cost Savings and FDI Inflows to ...
 • Farzin, Y. Hossein, Bond, Craig A. (۲۰۰۶). "Democracy and Environmental ...
 • Golombek, Raknerud(۱۹۹۷)."Do Environmental Standards Harm Manufacturing Employment?".Scand. J. Econom۹۹(۱): ۲۹–۴۴ ...
 • Grafton, R. Q., Adamowicz, W., Dupont, D., Nelson, H., Hill, ...
 • Greaker M. (۲۰۰۳). "Strategic Environmental Policy; Eco-dumping or a Green ...
 • Grossman, G.M., and A. B. Krueger (۱۹۹۵)."Economic Growth and the ...
 • Halkos, George Emm ,Tzeremes, Nickolaos G. (۲۰۰۹). "Analysis Exploring the ...
 • Hartman, R., Kwon, O. (۲۰۰۵)."Sustainable Growth and the Environmental Kuznets ...
 • Kessing, S.G., K.A. Konrad, and C. Kotsogiannis (۲۰۰۹). "Federalism, Weak ...
 • Krutilla, K. (۱۹۹۱). "Environmental Regulation in an Open Economy".Journal of ...
 • Li, Q. (۲۰۰۹). "Democracy, Autocracy, and Expropriation of Foreign Direct ...
 • Pethig, R. (۱۹۷۶). "Pollution, Welfare, and Environmental Policy in the ...
 • Porter, M.E., von der Linde, C.(۱۹۹۵). Green and competitive, Harvard ...
 • Porter, M.E. (۱۹۹۱). America's Green strategy, Scientific American۲۶۴(۳):۱۶۸ ...
 • Porter, M.E., and C. Van Der Linde (۱۹۹۵)."Toward a New ...
 • Raspiller, S. and N. Riedinger (۲۰۰۴)."Do Environmental Regulations Influence the ...
 • Siebert, H. (۱۹۷۷). "Environmental Quality and the Gains from Trade".Kyklos ...
 • Yuquing, X. and Kolstad, D. (۲۰۰۲). "Do Lax Environmental Regulations ...
 • نمایش کامل مراجع