بررسی نهاد های ارفاقی و مبانی آن در پاسخ به بزهکاری اطفال و نوجوانان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 151

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PHCONF07_050

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

مباحث مربوط به رویکرد نحوه پاسخ دهی نسبت به کودکان و نوجوانان معارض با قانون یکی از مهم ترین مباحث بنیادی مرتبط با حقوق اطفال و نوجوانان می باشد. در همین راستا بهره گیری از نهاد های ارفاقی در فرایند دادرسی کیفری امری است که در مراحل مختلف دادرسی رسمی و حتی قبل از آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد و کارآمد باشد. پیش بینی این اقدامات و بهره گیری از آنها برای گروه های خاص همچون کودکان و نوجوانان بسیار ضروری است ، زیرا ، این افراد در محدوده سنی ای هستند که وارد کردن آنها به سیستم عدالت کیفری رسمی و رسیدگی های قضائی می تواند اثرات زیان بار بسیاری بر شخصیت فردی و اجتماعی آن ها بر جای بگذارد.

Keywords:

Authors

سیدمبین بنوعزیزی فرد

دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش حقوق کیفری اطفال و نوجوانان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری