بررسی مزایا ، آسیب ها و معایب شیوه های جایگزین حل اختلافات در حقوق ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 103

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PHCONF07_312

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

روشهای متعددی برای حل و فصل اختلافات ناشی از کار وجود دارد و روشهای جایگیزین حل این اختلافات در کشورهای مختلف به شیوههای متفاوتی ظاهر می گردد .در کشور ما نیز ارجاع اختلافات به شیوههای جایگزین سابقه طولانی دارد و همچنان، سعی بر توسعه عملی این روشها ادامه دارد. افزایش حجم کاری مراجع حل اختلافات کار نیز دلیل مزید بر علت جهت توسعه این روشها گردیده است .در حقوق کار ما اختلافات به دو نوع فردی و دسته جمعی تقسیم می گردد .جهت حل و فصل هر دو نوع این اختلافات در خارج از محاکم نیز امکان ارجاع اختلاف به روشهای جایگزین حل اختلاف متنوعی وجود دارد. . از لحاظ حقوقی خصوصیت مشترک روش های جایگزین حل و فصل اختلافات، ماهیت غیرالزام آور و محرمانه بودن آن هاست این شیوه های در حقوق ایران شامل مذاکره، میانجی گری، سازش و داوری در قالب شیوه های اصلی و ارزیابی بی طرفانه ، میانجی گری داوری، رسیدگی کوتاه و شیوه احراز واقع به سرعت در عنوان شیوه های فرعی شناخته شده اند .با وجود این که برای این شیوه ها مزایایی از جمله را برشمرده اند اما در حقوق ایران از ابعاد گوناگونی از قبیل رسیدگی ، انعطاف پذیری، محرمانه بودن و مصادقی ، ماهیتی و شرعی دارای خلاء ها و ایرادات واضح می باشند. این روشها که از آنها تحت عنوان روشهای مسالمت امیز حل اختلاف نیز یاد می شود، میانجیگری، مذاکره و سازش هستند .در کنار اینکه نظام دادرسی کار در ایران مبتنی بر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبه قضایی به اختلافات کارگر و کارفرماست و ساختار و صلاحیت این مراجع در مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار و قانون آیین دادرسی کار تبیین شده است ،. با توجه به یافته های پژوهش حاضر، قوانین موضوعه ایران هیچ منعی بر درج شرط داوری قائل نبوده و با تطبیق این مقررات با موازین بین المللی و سایر نظامهای حقوقی ، سعی در تبیین شیوه درج شرط و ارجاع اختلاف به داوری داشته است .

Authors

رباب نجفی صومعه

کارشناس ارشد حقوق خصوصی،موسسه آموزش عالی شفق تنکابن

ابوالفضل قهاری

استادیار گروه حقوق ،واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن،ایران