جرائم جنسی سازمان یافته و مقابله با آن در حقوق بین الملل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 128

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PHCONF07_115

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

از جمله مهمترین خطرهایی که جامعه جهانی را در آستانه هزاره سوم به طور جدی تهدید می کند »جرم سازمان یافته جنسی « است . این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروه های مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگی های خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شود. هدف از این تحقیق آشنایی با جرائم جنسی سازمان و ارزیابی کارکرد مقررات حقوق بین الملل در مبارزه با این مسئله است . متدلوژی به کار رفته در این تحقیق به صورت روش توصیفی -تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای بوده و در انتها با استنتاج از یافته های موجود، کارآمدی و یا اثرگذاری این تدابیر سنجیده خواهد شد.

Authors

محمدحسن انشائی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد