تنظیم هیجانی خشم با رفتاردرمانی دیالکتیکی در نوجوانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 95

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PHCONF07_310

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

نوجوان به دلیل دغدغه های هویتی ، تغییرات شخصیتی و هیجانی ، پرخاشگری و خصومت را بیش از پیش تجربه می نماید. خودارزیابی مستمر موقعیتها در نوجوان نیز می تواند خشم را در نوجوانی افزایش دهد و او را تبدیل به فردی پرخاشگر نماید که گاهی از بروز آن ممانعت می نماید و به شکل خشم درونی افزایش بیابد. لذا مهارتهای رفتاری و خود کنترلی در بین نوجوانان در مراکز آموزشی و درمانی می تواند به بهبود کیفیت زندگی نوجوانان بیانجامد. پیامد مداخله رفتاردرمانی دیالکتیکی ، اصلاح رفتارهای بهنجار و نابهنجار است که روی ادراکات و شناخت فرد به دلیل مهارت های تغییر، تاثیر خواهد گذاشت .

Authors

شیوا شقاقی شهری

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه خاتم

مرضیه هاشمی

استاد یار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خاتم