رابطه بین قدردانی و رضایت از زندگی نوجوانی با نقش میانجیگری حمایت اجتماعی و مشکلات هیجانی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 105

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-10-1_003

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: رضایت از زندگی، به دلیل ارتباط همزمان و بلند مدت آن با نتایج سازگاری در نوجوانی، از قبیل عملکرد تحصیلی بالاتر، وضعیت اجتماعی مطلوب و مثبت، کاهش مشکلات رفتاری و افزایش مشارکت نوجوانان از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، هدف پژوهش، بررسی رابطه بین قدردانی و رضایت از زندگی نوجوانی با نقش میانجیگری حمایت اجتماعی و مشکلات هیجانی بود.  روش: این پژوهش مطالعه ای توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان پسر مشغول به تحصیل مقطع متوسطه دوره اول شهرستان میبد استان یزد در سال تحصیلی۱۳۹۹-۱۳۹۸ بود؛ که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی دویست و هشتاد و هفت نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های قدردانی، رضایت از زندگی، حمایت اجتماعی و مدرسه من و مدرسه ما استفاده شد.  نتایج: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که روابط مستقیم قدردانی، حمایت اجتماعی و مشکلات هیجانی با رضایت از زندگی معنادار بودند. همچنین، اثرات غیر مستقیم قدردانی بر رضایت از زندگی از طریق میانجیگری حمایت اجتماعی و مشکلات هیجانی نیز معنادار بود.  بحث و نتیجه گیری: بنابر نتایج به دست آمده، با بالابردن حمایت اجتماعی و اجرای برنامه هایی ازجمله آموزش، جهت بالا بردن قدردانی و تنظیم مشکلات هیجانی می توان به دانش آموزان کمک کرد تا رضایت از زندگی بالاتری داشته باشند.

Authors

عزت اله قدم پور

Department of psychology, faculty of literature and human sciences, Lorestan University

مهدی برزگربفرویی

Department of psychology, faculty of literature and humanities, Lorestan University

مینا چراغ زاده

Bu-Ali Sina University

زهرا آراسته

faculty of psychology and education. Islamic Azad University, Tehran Branch - Center

مهران آزادی

Department of psychology and counseling , Islamic Azad University, South Tehran Branch

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Peterson C, Seligman M.P. Character strengths and virtues: A handbook ...
 • Huebner E.S. Research on assessment of life satisfaction in children ...
 • Ng ZJ, Huebner ES, Hills KJ, Valois RF. Mediating effects ...
 • Diseth A, Danielsen AG, Samdal O. A path analysis of ...
 • You S, Furlong MJ, Felix E, Sharkey JD, Tanigawa D, ...
 • Sun RF, Shek DL. Longitudinal influences of positive youth development ...
 • Lewis AD, Huebner ES, Malone PS, Valois RF. Life satisfaction ...
 • Reya L, Sánchez-Álvarezb N, Extremera N. Spanish gratitude questionnaire: Psychometric ...
 • Farah Bejari A. Relationship between gratitude with personality traits and ...
 • McCullough ME, Emmons RA, Tsang J. The grateful disposition: A ...
 • Kim YR, Lee HK. The effect of gratitude on well-being ...
 • Baek SJ, Lim YJ. Social support mediates the relationship between ...
 • Kong F, Ding K, Zhao J. The relationships among gratitude, ...
 • Isazadgan A, Salman-Pour H, Ahmadi E, Ghasemzadeh A. The role ...
 • Behrouzi N, Shahni Yailagh M, Pour Saied SM. Surveying conflict ...
 • Shin HS, Kim MJ. Effects of the gratitude enhancement program ...
 • Diener E, Oishi S, Lucas RE. Subjective well-being: The science ...
 • Fowler J.H, Christakis N.A. Cooperative behavior cascades in human social ...
 • Danielsen AG, Samdal O, Hetland J, Wold B. School-related social ...
 • Suldo SM, Huebner ES. Is extremely high life satisfaction during ...
 • You S, Lee J, Lee Y, Kim E. Gratitude and ...
 • Kong F, Ding K, Zhao J. The relationships among gratitude, ...
 • Noh HS, Shin HS. The mediating effect of perceived social ...
 • Slone M, Meir Y, Tarrasch R. Individual differences in referral ...
 • Bakhshi N. (Dissertation) Studying the school climate and the profile ...
 • Cohen S. Social relationships and health. American Psychologist. ۲۰۰۴; ۵۹(۸): ...
 • Baumgardner SR, Crothers MK. Positive psychology. Prentice Hall/Pearson Education. ۲۰۰۹ ...
 • Heo JH. Effects of the frequencies of positive emotions on ...
 • Wolchik SA, Ma Y, Tein JY, Sandler IN, Ayers TS. ...
 • Watkins PC, Woodward K, Stone T, Kolts RL. Gratitude and ...
 • Lyubomirsky S. Why are some people happier than others? The ...
 • Qamarani A, Kajbaf MB, Arizi HR, and Amiri Sh. Validity ...
 • Deighton J, Tymms P, Vostanis P, Belsky J, Fonagy P, ...
 • Furlong MJ, You S, Renshaw TL, Smith DC, O'Malley MD. ...
 • Aghaabai N, Farahani H. The role of the veil of ...
 • Latifian M, Sheykhol Eslami R. Study of the relationship between ...
 • Ghasemi V. Modeling the structural equation in social science researches ...
 • Peterson C, Seligman M.P. Character strengths and virtues: A handbook ...
 • Huebner E.S. Research on assessment of life satisfaction in children ...
 • Ng ZJ, Huebner ES, Hills KJ, Valois RF. Mediating effects ...
 • Diseth A, Danielsen AG, Samdal O. A path analysis of ...
 • You S, Furlong MJ, Felix E, Sharkey JD, Tanigawa D, ...
 • Sun RF, Shek DL. Longitudinal influences of positive youth development ...
 • Lewis AD, Huebner ES, Malone PS, Valois RF. Life satisfaction ...
 • Reya L, Sánchez-Álvarezb N, Extremera N. Spanish gratitude questionnaire: Psychometric ...
 • Farah Bejari A. Relationship between gratitude with personality traits and ...
 • McCullough ME, Emmons RA, Tsang J. The grateful disposition: A ...
 • Kim YR, Lee HK. The effect of gratitude on well-being ...
 • Baek SJ, Lim YJ. Social support mediates the relationship between ...
 • Kong F, Ding K, Zhao J. The relationships among gratitude, ...
 • Isazadgan A, Salman-Pour H, Ahmadi E, Ghasemzadeh A. The role ...
 • Behrouzi N, Shahni Yailagh M, Pour Saied SM. Surveying conflict ...
 • Shin HS, Kim MJ. Effects of the gratitude enhancement program ...
 • Diener E, Oishi S, Lucas RE. Subjective well-being: The science ...
 • Fowler J.H, Christakis N.A. Cooperative behavior cascades in human social ...
 • Danielsen AG, Samdal O, Hetland J, Wold B. School-related social ...
 • Suldo SM, Huebner ES. Is extremely high life satisfaction during ...
 • You S, Lee J, Lee Y, Kim E. Gratitude and ...
 • Kong F, Ding K, Zhao J. The relationships among gratitude, ...
 • Noh HS, Shin HS. The mediating effect of perceived social ...
 • Slone M, Meir Y, Tarrasch R. Individual differences in referral ...
 • Bakhshi N. (Dissertation) Studying the school climate and the profile ...
 • Cohen S. Social relationships and health. American Psychologist. ۲۰۰۴; ۵۹(۸): ...
 • Baumgardner SR, Crothers MK. Positive psychology. Prentice Hall/Pearson Education. ۲۰۰۹ ...
 • Heo JH. Effects of the frequencies of positive emotions on ...
 • Wolchik SA, Ma Y, Tein JY, Sandler IN, Ayers TS. ...
 • Watkins PC, Woodward K, Stone T, Kolts RL. Gratitude and ...
 • Lyubomirsky S. Why are some people happier than others? The ...
 • Qamarani A, Kajbaf MB, Arizi HR, and Amiri Sh. Validity ...
 • Deighton J, Tymms P, Vostanis P, Belsky J, Fonagy P, ...
 • Furlong MJ, You S, Renshaw TL, Smith DC, O'Malley MD. ...
 • Aghaabai N, Farahani H. The role of the veil of ...
 • Latifian M, Sheykhol Eslami R. Study of the relationship between ...
 • Ghasemi V. Modeling the structural equation in social science researches ...
 • نمایش کامل مراجع